Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!

Home » Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!

Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!

Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO, dan kunt u met uw goedgekeurde S&O-uren en -kosten schuiven. Hoe kunt u daar in het begin van het jaar het beste mee omgaan?

De WBSO-regelgeving bepaalt dat uren en kosten die voor een bepaalde periode zijn toegekend maar nog niet gerealiseerd zijn, later in het kalenderjaar alsnog gemaakt mogen worden.
Dit betekent dat als men uit de eerste periode van het jaar nog een ’tegoed’ over heeft, dit opgevuld mag worden met uren en kosten die later dan deze periode gemaakt zijn. U hoeft dan bijvoorbeeld minder uren/kosten aan te vragen in de resterende aanvragen van het jaar.

Andersom schuiven (een tekort van aangevraagde uren/kosten in een periode opvullen door later extra uren of kosten aan te vragen) mag niet. Het is dus verstandig om in het begin van het jaar relatief ruim aan te vragen zodat u in ieder geval voldoende speelruimte heeft om onverwachte zaken op te vangen.

Voor het einde van maart moeten de aanvragen die starten in mei ingediend zijn. Men kan hierbij nog steeds rekening houden met het bovenstaande. Als er drie keer per jaar aangevraagd wordt (voor de periodes januari-april, mei-augustus en september-december), kan men voor de periode mei-augustus dus ook nog iets extra ruimte aanvragen om fluctuaties op te kunnen vangen.

Schuiven tussen projecten
Overigens mag u binnen een S&O-verklaring ook met de S&O-uren schuiven tussen goedgekeurde projecten. Wanneer u bijvoorbeeld aan een bepaald project minder tijd besteedt, mag u de resterende uren van dat project besteden aan één of meer andere projecten binnen dezelfde S&O-verklaring die meer uren vragen.

Hulp nodig?
Twijfelt u? Ignite Group helpt u uiteraard graag bij het correct schuiven van uw S&O-uren en -kosten, zodat u het maximale uit de WBSO haalt. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie over de WBSO