Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacy and cookie statement Ignite-group.com

Contactgegevens Ignite-group.com

ignite-group.com

Telefoonnummer: 088 – 2020400

E-mailadres: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Ignite-group.com verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op de website www.ignite-group.com). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Ignite-group.com verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen als u uw contactgegevens achterlaat op de contactpagina op de website Ignite-group.com;
 • Om contact met u op te nemen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder*;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Als Ignite-group.com hiertoe wettelijke verplicht is

* Als u niet langer nieuwsbrieven/reclamefolders of andere commerciële (e-mail-) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dit per e-mail ([email protected]) aan ons laten weten. Dan verwijderen we uw gegevens uit dergelijke bestanden.

Als u klant bent bij Ignite-group.com en u vraagt ons om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ignite-group.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Ignite-group.com zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te doen aan wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Ignite-group.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij u bieden. Ignite-group.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER zonder dat hiervoor voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen.

Ignite-group.com verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies

Ignite-group.com maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in de betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan de cookie deze informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Ignite-group.com gebruikt technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Verder maakt Ignite-group.com gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Google Analytics (tracking cookies): via de website van Ignite-group.com wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ignite-group.com gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ignite-group.com heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google maakt gebruik van door de Europese Commissie voorgestelde modelovereenkomsten. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat websites van Ignite-group.com niet (optimaal) functioneren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals Twitter, Facebook en LinkedIn) waar u door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van de betreffende website/platform moeten lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ignite-group.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ignite-group.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij wijzen u er ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging

Ignite-group.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Ignite-group.com heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijziging privacyverklaring

Ignite-group.com heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Ignite-group.com te raadplegen.

Onze specialisten helpen je graag

Vul het formulier in en je wordt meteen geholpen.