Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

Home » Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

BLOG – De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur en zullen ongetwijfeld ook binnen uw gemeente voor verschuivingen zorgen binnen het college van B&W. Het opstellen van de nieuwe collegeplannen na de verkiezingen is een verantwoordelijke klus. Een stevige financiële onderbouwing daarbij is van essentieel belang. Heeft u als gemeente alle geldstromen in beeld? Ook alle subsidie- en financieringsprogramma’s van provinciale, landelijke en Europese instanties?
Financieringen, die via deze programma’s zijn aan te vragen, kunnen bepalend zijn voor het laten slagen van de ambities en speerpunten van uw gemeente. En kunnen zelfs al vóórafgaand aan het definitieve collegeplan richting geven aan de verschillende beleidsthema’s. Het is dus als beleidsadviseur, manager of gemeentebestuurder noodzakelijk om op de hoogte te zijn van actuele themaprogramma’s en subsidiegelden.

Collegeprogramma’s bieden oplossingen en maatregelen voor lokale maatschappelijke, duurzame en economische thema’s voor de komende vier jaar. Om investeringen en projectvoorstellen financieel te onderbouwen en mogelijk te maken, is het zaak alle beschikbare geldstromen in kaart te hebben.

Actuele landelijke en Europese subsidieprogramma’s richten zich op actuele thema’s binnen gemeenten zoals:

  • Mobiliteit
  • Smart City
  • Klimaat
  • Energietransitie
  • Ruimtelijke ordening

Ignite Group beschikt over ervaren overheidsconsultants die binnen deze thema’s voor u in kaart kunnen brengen welke subsidieprogramma’s voor uw organisatie interessant zijn. En welke trends op subsidiegebied de komende vier jaar worden verwacht. Ook op EU-niveau kunnen wij aangeven voor welke topics de komende jaren financiering wordt vrijgemaakt.  Wij geven u graag, op basis van de ambities van uw gemeente, een eerste aanzet van de subsidiemogelijkheden voor de komende collegeperiode.

Contact met een ervaren overheidsconsultant?
Onze consultants zijn al actief voor tientallen gemeenten en komen ook graag eens bij u langs voor kennismaking en brainstorm over uw gemeente en actuele en toekomstige subsidiekansen voor uw projecten en ontwikkelingen.

Interesse in een gesprek of het laten screenen van uw collegeplannen op externe financieringskansen vanuit subsidieprogramma’s? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!