Zoeken
Sluit dit zoekvak.

LIFE-programma over op tweestapsprocedure, oproep in april open

Home » LIFE-programma over op tweestapsprocedure, oproep in april open

LIFE-programma over op tweestapsprocedure, oproep in april open

NIEUWS – Voor het Europese LIFE-programma – waaruit subsidies worden verstrekt voor projecten op het gebied van het milieu en het klimaat – is een nieuw werkprogramma voor de periode 2018-2020 vastgesteld.

Op basis van dit werkprogramma zal in de jaren 2018 tot en met 2020 in totaal ruim € 1,657 miljard aan steun worden verleend voor nieuwe LIFE-projecten. Ruim € 1,243 miljard hiervan is bestemd voor projecten onder het subprogramma Milieu en ruim € 413 miljoen voor projecten binnen het subprogramma Klimaatactie.

Wat is er gewijzigd?
In het nieuwe werkprogramma zijn kort samengevat de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het werkprogramma voor de periode 2014-2017:

 • wat het subprogramma Milieu betreft:
  • vermindering van het aantal projectthema’s (van 87 naar 42) en sterkere prikkels om aanvragers te stimuleren om voor beleidsprioriteiten van de EU te kiezen, terwijl projecten in bepaalde deelgebieden – zoals biodiversiteit en circulaire economie – maar ook projecten met grote en rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid van de meerderheid van de Europese burgers, meer kansen krijgen;
  • heroriëntering van de projectthema’s inzake governance en informatie teneinde meer aandacht te besteden aan specifieke kwesties in verband met bewustmaking en governance.
 • wat beide subprogramma’s betreft:
  • verdere verbetering van de resultaatgerichtheid door voor alle prioritaire gebieden de verplichting in te voeren om meetbare effecten op het milieu of de klimaatverandering voor te leggen;
  • aanmoediging van betrokkenheid van particuliere entiteiten door de aandacht te vestigen op de voordelen van marktgerichte benaderingen als een instrument om de duurzaamheid van de projectresultaten te waarborgen. Ondersteunende acties die bijdragen aan de ontwikkeling van investeringswaardige, economisch en ecologisch haalbare projecten waarmee extra private en publieke financiële middelen worden aangetrokken om de resultaten te vergroten en te herhalen;
  • vereenvoudiging van de procedures voor subsidiebeheer, met name door voor proefprojecten, demonstratieprojecten, projecten in verband met beste praktijken en informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten een aanvraagprocedure met twee stappen te testen.

Tweestappenbenadering
De jaarlijkse oproep voor het indienen van LIFE-voorstellen zal waarschijnlijk in april 2018 worden geopend. In deze oproep zal voor het subprogramma Milieu al de genoemde tweestappenbenadering worden getest. Hierbij moet in de eerste fase een conceptbeschrijving worden ingediend van maximaal tien bladzijden, met daarin:

 • administratieve formulieren met betrekking tot de begunstigden die deelnemen aan het project;
 • een overzicht van de inhoud van het project, inclusief een beschrijving van de belangrijkste milieudoelstelling ervan, het beoogde partnerschap, de problemen die zich kunnen voordoen en het noodplan om deze te verhelpen, en de gekozen strategie om de duurzaamheid van de resultaten na afloop van het project te waarborgen; en
 • het budget van het project op het niveau van de kostencategorieën.

De tot medio juni 2018 in te dienen conceptbeschrijvingen worden door de Europese Commissie gerangschikt op basis van de criteria ‘algemene kwaliteit van het voorstel’ en ‘algemene toegevoegde waarde voor de EU’. De indieners van de hoogst gerangschikte voorstellen worden vervolgens in de tweede fase (in het najaar van 2018) uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen.

Als deze eerste test met de tweestappenbenadering positief verloopt, wordt de tweestapsprocedure de komende jaren ook ingevoerd bij het subprogramma Klimaatactie.

Positieve ontwikkeling
De introductie van de tweestapsprocedure is wat Ignite Group betreft een positieve ontwikkeling. Het LIFE-programma wordt er aanzienlijk laagdrempeliger/toegankelijker door en er wordt op deze manier voortaan vooral energie gestoken in het uitwerken van écht kansrijke projecten.

Ignite Group helpt u uiteraard graag bij het opstellen van een conceptbeschrijving dan wel een volledig LIFE-voorstel. Bij een conceptbeschrijving kan dit bovendien tegen een relatief lage vergoeding aangezien dit veel minder tijd kost dan een traditioneel/volledig voorstel.

Neem vrijblijvend contact op met ons gespecialiseerde EU Team om uw mogelijkheden binnen het LIFE-programma met ons door te nemen.