Zoeken
Sluit dit zoekvak.

LIFE-oproep 2019 open, ruim € 400 miljoen te verdelen

Home » LIFE-oproep 2019 open, ruim € 400 miljoen te verdelen

LIFE-oproep 2019 open, ruim € 400 miljoen te verdelen


De Europese Commissie heeft een nieuwe jaarlijkse oproep geopend voor het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (LIFE). Aan de oproep is een budget van ruim € 400 miljoen verbonden. Met het LIFE-programma ondersteunt de Europese Unie projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Te ondersteunen projecten moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen.

De onlangs al aangekondigde LIFE-oproep 2019 heeft betrekking op projectsubsidies vanuit beide onderdelen van het programma, namelijk LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie. Er kunnen voor beide onderdelen aanvragen worden ingediend voor zogeheten ’traditionele’ projecten, geïntegreerde projecten en projecten voor technische bijstand.

Projecten kunnen worden ingediend door in de EU geregistreerde rechtspersonen (publieke instellingen, private op winst gerichte ondernemingen dan wel private organisaties zonder winstoogmerk). De maximale ondersteuning varieert van 55% tot 75% van de subsidiabele kosten.

Deadlines

Voor de verschillende soorten projecten gelden aparte deadlines. De eerste deadlines zijn medio juni. Vraag onze experts meer informatie over de voorwaarden en aanvraagtermijnen.