Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kansen voor Limburgse mkb’ers in agrofood, logistiek en maakindustrie

Home » Kansen voor Limburgse mkb'ers in agrofood, logistiek en maakindustrie

Kansen voor Limburgse mkb’ers in agrofood, logistiek en maakindustrie

NIEUWS – Onlangs is het subsidieprogramma LimburgAgrofood van start gegaan. Het betreft een nieuw programma ter versterking van het concurrentievermogen van het Limburgse midden- en kleinbedrijf (mkb) in de agrofoodsector.

LimburgAgrofood is op dezelfde manier opgezet als de al langer lopende programma’s LimburgLogistiek en LimburgMakers, die zijn gericht op de ondersteuning van Limburgse mkb’ers in de logistieke sector dan wel de maakindustrie. Met de drie programma’s wordt innovatie en kennisoverdracht gestimuleerd.
LimburgAgrofood
Voor LimburgAgrofood is in totaal € 2,7 miljoen beschikbaar, dat wordt verdeeld door middel van de volgende subsidie-instrumenten:

  • Adviesproject. Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000;
  • Kennistraject. Het doel van deze subsidie is het verbinden van wo- en hbo-kennisinstellingen in Limburg aan mkb-bedrijven in de agrofoodsector en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De subsidie bedraagt 75% van de trajectkosten en maximaal € 7500;
  • Innovatieproject. Deze subsidie heeft als doel nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen een mkb-onderneming te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en maximaal € 50.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij NV Industriebank LIOF, dat ook de programma’s LimburgLogistiek en LimburgMakers uitvoert.

LimburgLogistiek en LimburgMakers
Ook voor deze lopende programma’s kunnen nog aanvragen worden ingediend. LimburgLogistiek richt zich op mkb-ondernemingen in de logistieke sector en/of ondernemingen die middels hun logistieke activiteiten onderscheidend zijn, als ook op ondernemingen met ICT-gerelateerde logistieke oplossingen. LimburgMakers is bedoeld voor mkb’ers in de maakindustrie.

Voor beide programma’s geldt dat er eveneens subsidie kan worden verstrekt voor adviesprojecten, kennistrajecten en innovatieprojecten. Wel zijn de maximale subsidies voor kennistrajecten en innovatieprojecten hoger dan bij LimburgAgrofood. De te verkrijgen subsidies uit LimburgLogistiek en LimburgMakers zijn als volgt:

  • Adviesproject: 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000;
  • Kennistraject: 75% van de trajectkosten en maximaal € 11.250;
  • Innovatieproject: 35% van de projectkosten en maximaal € 70.000.

Geïnteresseerd?
Heeft u een projectidee dat in aanmerking zou kunnen komen voor één van deze Limburgse programma’s? Wij helpen u graag bij het uitwerken van dit idee naar een concrete subsidieaanvraag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.