Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Energiebesparing vs. Duurzame energie: waar moeten de miljarden heen?

Home » Energiebesparing vs. Duurzame energie: waar moeten de miljarden heen?

Energiebesparing vs. Duurzame energie: waar moeten de miljarden heen?

BLOG – Dagblad Trouw laat vandaag een aantal energiekenners aan het woord die nogmaals benadrukken dat Nederland nu echt extra moet inzetten op energiebesparing. Met het opwekken van duurzame energie gaat het, mede dankzij de miljarden SDE+-subsidies, eigenlijk best goed, maar we zijn tegelijkertijd meer energie gaan gebruiken. Resultaat is dat hierdoor het percentage duurzame energie nauwelijks is gestegen.

De experts die aan het woord komen in het stuk in Trouw zien vooral heil in strengere wetgeving, zoals maxima voor de energieafname van bedrijven en strengere eisen voor energielabels voor huizen. Het is echter de vraag wat beter werkt: ‘straffen’ of ‘belonen’?
Dit laatste lijkt de insteek van de Vereniging Eigen Huis, die recent het kabinet vroeg ‘één robuuste, eenvoudige en substantiële subsidieregeling te creëren die huiseigenaren het langjarige vertrouwen geeft om te investeren in de verduurzaming van hun eigen woningen’.

Dat Eigen Huis denkt dat belonen beter werkt, lijkt niet geheel onterecht. Directe aanleiding voor de oproep van de vereniging was namelijk het enorme succes van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH). Het animo voor deze regeling is zo groot dat het budget, eerder dan verwacht, is uitgeput. Hieruit is af te leiden dat de Nederlander, met een financieel steuntje in de rug, graag wil investeren in energiebesparing.

Het televisieprogramma Radar, met de oproep van Eigen Huis in het achterhoofd, besteedde ook al aandacht aan dit onderwerp. Hierin kwam ingenieur Jan Willem van de Groep aan het woord, die het tot zijn missie heeft gemaakt bestaande bouw energieneutraal te maken. Hij wees op het feit dat er € 12 miljard SDE+-subsidie beschikbaar is voor het bedrijfsleven dat innoveert in opwekking van duurzame energie, zoals windmolens en zonnecollectoren. “Als je de huizen niet isoleert, zou je 27 keer meer aan windparken moeten plaatsen op zee, om de niet geïsoleerde huizen te voorzien van energie”, aldus Van de Groep.

Of een toekomstig kabinet het ziet zitten om SDE+-geld over te hevelen naar een regeling voor energiebesparende maatregelen blijft natuurlijk koffiedik kijken. Maar recente ontwikkelingen laten zien dat subsidie steeds minder essentieel is voor het opwekken van duurzame energie. Zo schreef energiebedrijf ENBW zich onlangs in voor een tender voor de bouw van een windpark van 900 MW in de Noordzee. Het energiebedrijf vroeg hierbij € 0 subsidie aan, en won hiermee uiteraard de tender.

Binnenkort start een vergelijkbare tender in Nederland, voor de bouw van een windpark voor de Hollandse Kust. Mocht hier ook geen subsidie voor worden aangevraagd, kan dit zomaar een paar miljard vrijspelen. Wellicht een goed idee om dit geld dan alvast te reserveren voor energiebesparing.

Investeren in energiebesparing?
Bent u ook zo’n Nederlander die best wil investeren in energiebesparing? De regeling energiebesparing eigen huis is dan wel uitgeput, maar er zijn diverse andere regelingen die interessant zijn. Meer weten? Neem contact met ons op.

Roel de Vrind, Research Manager Vindsubsidies