Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Veel aanvragen Innovatiekrediet voor klinische projecten

Home » Veel aanvragen Innovatiekrediet voor klinische projecten

Het Innovatiekrediet is gericht op bedrijven met ontwikkelingsprojecten. Het is een risicodragend krediet waar rente over wordt berekend. De hoogte van deze rente is afhankelijk van het risicoprofiel en bedraagt tussen de 4% en 7%. De projecten dienen producten, productieprocessen of diensten voort te brengen die innovatief en nieuw zijn in Nederland en die in de Nederlandse markt passen.

Nieuwe aanvragen

Het is niet aan te raden om in dit late stadium een aanvraag in te dienen voor een klinisch ontwikkelingsproject. De RVO laat weten dat de kans erg klein is dat de aanvraag wordt goedgekeurd wegens uitputting van het budget. Wanneer u toch een sterke business case heeft en de aanvraag wil doorzetten adviseert de RVO eerst contact met hen op te nemen voor de daadwerkelijke indiening van de aanvraag.

Technische ontwikkelingsprojecten

Binnen de regeling voor technische ontwikkelingsprojecten is nog voldoende budget over. Voor deze regeling is € 40 miljoen beraamd. Aanvragen voor deze regeling zijn dus nog kansrijk.