Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidieregeling Praktijkleren open tot en met 16 september

Home » Subsidieregeling Praktijkleren open tot en met 16 september

Subsidieregeling Praktijkleren open tot en met 16 september

Het is weer zover, tot en met 16 september kunnen bedrijven subsidie aanvragen als zij in het studiejaar 2018-2019 een leerplaats hebben aangeboden en begeleiding hebben verzorgd aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen.

De subsidie komt tegemoet aan de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Voor de regeling is een jaarlijks budget van honderden miljoenen beschikbaar, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoveel mogelijk bedrijven tegemoet wil komen, van kapperszaak op de hoek tot multinational.

Welke onderwijscategorieën? 

Je kunt dit jaar subsidie aanvragen voor de volgende onderwijscategorieën:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo;
  • deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s);
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro) zitten;
  • leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg (entree in het vmbo).

De exacte criteria verschillen per categorie. De hoogte van de subsidie is maximaal € 2700 per begeleidingstraject. Subsidieaanvragen voor het studiejaar 2018-2019 kunnen tot en met 16 september 2019 worden ingediend.

Meer weten over de Praktijkleren?

Vraag dan hier meer informatie aan en je wordt direct verder geholpen door één van onze Praktijkleren-experts