Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 2)

Home » Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 2)

Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 2)

BLOG – Enkele weken geleden meldden we dat het ondanks de zomerperiode nog geen komkommertijd was in subsidieland. Die bewering kon wat subsidienieuws betreft de hele maand juli makkelijk standhouden, maar na een zeer rustig begin van augustus durven we nu te stellen dat de komkommertijd inmiddels wel écht is aangebroken.

Dat betekent overigens niet dat u zich hoeft te vervelen. Ook niet als u net terugkomt van vakantie en een vrijwel leeg kantoor aantreft. De komende periode gaan er immers genoeg interessante subsidieregelingen open waarvoor u alvast een aanvraag kunt voorbereiden.

Gisteren (9 augustus) publiceerden we al een overzicht van openstellingen die in augustus van start gaan, maar ook in september gaan er de nodige regelingen open waarmee u nu al aan de slag kunt.

Subsidieregeling product markt partner combinaties toerisme Overijssel
Op 1 september opent de provincie Overijssel de subsidieregeling voor toeristische product markt partner combinaties (PMPC’s). Hieronder worden nieuwe vrijetijdseconomische producten verstaan die door samenwerkende ondernemers of organisaties uit Overijssel ontwikkeld zijn en die bijdragen aan het aantrekkelijker en sterker maken van de vrijetijdssector in de provincie.

In aanmerking voor subsidie komen ondernemingen of organisaties. Subsidie is beschikbaar voor zowel het opstellen als het uitvoeren van een businesscase ten behoeve van een PMPC. De subsidie voor het opstellen van een businesscase is maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500. De subsidie voor het uitvoeren van een businesscase is maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. In totaal kan maximaal € 100.000 subsidie worden verkregen.

Aanvragen kunnen tot en met 2 oktober worden ingediend. Het te verdelen budget bedraagt € 300.000.

Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland
Vanaf 1 september staat ook het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017-2019 open voor het indienen van aanvragen. Met dit nieuwe fonds kan de provincie Flevoland projecten ondersteunen die de leefbaarheid in het landelijk gebied van de provincie bevorderen. Het landelijk gebied betreft geheel Flevoland met uitzondering van de stedelijke kernen van Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk.

In aanmerking voor subsidie komen bewoners uit het landelijk gebied dan wel samenwerkingsvormen daarvan, ondernemers, maatschappelijke organisaties, Flevolandse gemeenten en andere overheden. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 500.000 per project. De eerste aanvraagperiode staat open tot en met 31 oktober. Het subsidieplafond voor deze periode is € 750.000.

Regeling open en online hoger onderwijs
De Regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 gaat eveneens op 1 september open. Met deze regeling wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleren dat hogescholen en universiteiten actief kunnen experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermateriaal.

Subsidie kan worden verstrekt voor projectvoorstellen die zich richten op:

  • doelstelling A: het ontwikkelen en gebruiken van vernieuwend open online onderwijs waarmee direct of indirect het onderwijs van de instelling verbeterd wordt; of
  • doelstelling B: het delen, hergebruiken en zo nodig ontwikkelen of doorontwikkelen van open leermateriaal met meerdere instellingen.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per subsidieaanvraag voor projecten gericht op doelstelling A. Voor projecten gericht op doelstelling B bedraagt de subsidie maximaal € 175.000 per subsidieaanvraag. In totaal is € 1,1 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 december.

Innovatieprestatiecontracten (IPC)
Later in september – op de 21e om precies te zijn – gaat ook de bekende regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) weer open. Deze regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

De doelgroep bestaat uit samenwerkingsverbanden die bestaan uit een penvoerder en ten minste 10 en ten hoogste 20 mkb-bedrijven. De penvoerder kan een brancheorganisatie zijn, maar ook een andere privaatrechtelijke persoon zonder winstoogmerk.

De subsidie bedraagt voor de penvoerder maximaal € 3000 per IPC-deelnemer, en voor de IPC-deelnemer 35% van de kosten van de uitvoering van zijn innovatieplan, tot een maximum van € 25.000. In totaal is ruim € 4 miljoen te verdelen voor de aanvraagronde die sluit op 5 oktober.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Na bovenstaande, meest in het oog springende openstellingen die in september van start gaan, opent 3 oktober de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Voor de najaarsronde van deze regeling – die loopt tot en met 26 oktober – is een budget van maar liefst € 6 miljard beschikbaar voor projecten gericht op energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

De belangrijkste wijzigingen voor de najaarsronde betreffen een verlaging van het basisbedrag voor zon-PV, het verkorten van de ingebruiknametermijn voor kleinschalig zon-PV van drie naar anderhalf jaar, en het sluiten van de categorie bij- en meestook van biomassa.

Hulp nodig? Heeft u interesse in één van de bovenstaande subsidiekansen en kunt u daar nog wel wat hulp bij gebruiken? Neem vrijblijvend contact met ons op!