Zoeken
Sluit dit zoekvak.

‘Laatste ronde, laatste kans’ voor aanvragen ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Home » ‘Laatste ronde, laatste kans’ voor aanvragen ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

‘Laatste ronde, laatste kans’ voor aanvragen ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Binnenkort heb je als werkgever  voor het laatst de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor adviestrajecten op gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Van 8 tot 12 april opent namelijk de slotronde van de ESF Duurzame Inzetbaarheid die 50% van de kosten van dergelijke trajecten vergoed. Dan is de pot van dit onderdeel van het programma ESF 2014-2020 leeg, en het is nog niet duidelijk hoe de regeling er in de toekomst uit gaat zien. Laat deze laatste kans op een bijdrage van 12.500 per traject dus niet lopen. Je bent nog niet te laat.

Investeren in menselijk kapitaal is van groot belang voor elke organisatie, vandaar dat de regering daar de afgelopen jaren breed op heeft ingezet. Honderden miljoenen werden via het ESF-programma vrijgemaakt voor projecten gericht op het beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het aan het werk helpen en houden van zwakkere groepen in de samenleving en het scholen en coachen van de beroepsbevolking.

Belangrijke thema’s ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Via het onderdeel ESF Duurzame Inzetbaarheid ligt de focus op thema’s zoals loopbaanontwikkeling en gezond en veilig werken, leercultuur en balans tussen werk en privé. Allemaal belangrijke thema’s, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende pensioenleeftijd.

Keert de ESF subsidie in de huidige vorm nog terug?

Uit de recent gepubliceerde Voortgangsbrief ESF 2014-2020 valt voorzichtig af te leiden dat het kabinet de komende jaren wel doorgaat met een ESF-subsidie, maar het is nog onbekend in welke vorm. Daarover wordt de komende tijd druk onderhandeld in Brussel. Zoals het er nu uitziet zal de nog te ontwikkelen ESF+ zich vooral richten op arbeidsmarktparticipatie en sociale inclusie van kwetsbare groepen. Het is dus zeker niet gegarandeerd dat ‘gewone’ werkenden en hun werkgevers in de toekomst ook weer ondersteuning kunnen krijgen vanuit de ESF.
Vandaar dat de komende openstelling van de ESF Duurzame Inzetbaarheid voorlopig de laatste kans is voor 50% vergoeding van de kosten voor extern advies op het gebied van:

  • HR gerelateerd advies (o.a. competenties, functieprofielen)
  • Veilig en gezond werken (vitaliteit, bewustwording)
  • Loopbaanontwikkeling en leercultuur
  • Interne mobiliteit
  • Coaching
  • Verbetering inrichting van het werk in relatie tot stressreductie en werkplezier
  • Onderlinge communicatie en samenwerking
  • Balans tussen werk en privé, arbeidstijdmanagement

Ignite Group schreef al meer dan 250 succesvolle aanvragen, grijp jij deze laatste kans?


Aanvragen kan in de week van 8 t/m 12 april. Te laat of teveel werk? Nee, zeker niet. Ignite Group heeft de expertise en capaciteit in huis om jouw aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Met meer dan 250 succesvol geschreven en afgeronde aanvragen beschikken wij over voldoende referenties. 

Contact met onze ESF-adviseurs?