Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving

Home » Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving

Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving

NIEUWS – Op 3 april 2018 zijn diverse onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten weer geopend voor het indienen van subsidieaanvragen. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er diverse zaken veranderd in de regeling. Zo wordt er dit jaar ruim € 33 miljoen extra subsidie beschikbaar gesteld voor een reeks aanvullende maatregelen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
Van dit extra geld is € 12,8 miljoen bestemd voor de ontwikkeling van aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De nieuwe programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen maakt deel uit van het onderdeel Urban Energy, dat tot en met 11 september 2018 open staat voor het indienen van aanvragen.

De programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia – waarin aanbieders en hun klanten samenwerken – kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken. Dit alles binnen een tijdsbestek van één jaar. Dit moet vervolgens ook grootschalige toepassing en productie van die innovaties in snel tempo mogelijk maken.

Te ondersteunen innovaties moeten bijdragen aan een forse kostenverlaging voor CO2-reductie (30% lager dan de huidige aardgasvrije oplossingen). Ook moeten ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk verbeteren. Het maximale subsidiepercentage hangt af van het type werk en soort projectpartner. Het kan 25% of meer zijn, tot een maximum van € 1 miljoen.

50.000 woningen aardgasvrij of -ready in 2021
De programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen past bij de kabinetsplannen voor het halen van de CO2-doelstellingen in de gebouwde omgeving: voor eind 2021 moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij zijn of in elk geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn aardgasvrij gemaakt kunnen worden (aardgasvrij ready). Dit is een eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, het vereiste tempo om in de 30 jaar tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te verduurzamen.

€ 90 miljoen extra voor opschaling naar wijken
Naast de nu geopende tender voor de ontwikkeling van prototypes start de rijksoverheid in 2018 ook een programma voor grootschalige proeftuinen (van circa 500 woningen) om wijken aardgasvrij te maken. In 2018 worden gemeenten die nog dit jaar starten om bestaande wijken aardgasvrij te maken, met € 85 miljoen ondersteund. Daarnaast komt nog eens € 5 miljoen beschikbaar voor een kennis- en leerprogramma.

Interesse gewekt?
Benieuwd naar uw subsidiemogelijkheden op het gebied van een aardgasvrije gebouwde omgeving? Of wilt u meer weten over uw kansen binnen andere onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten? Neem vrijblijvend contact met ons op!