Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Horizon 2020 mkb-instrument nog beter toegesneden op innovatief mkb

Home » Horizon 2020 mkb-instrument nog beter toegesneden op innovatief mkb

Horizon 2020 mkb-instrument nog beter toegesneden op innovatief mkb

BLOG – Innovatieve mkb-ondernemers kunnen weer subsidie aanvragen vanuit het Europese mkb-instrument (SME Instrument). Het subsidieprogramma, onderdeel van het grote Europese R&D-programma Horizon 2020, is onlangs weer geopend voor subsidieaanvragen voor hoog-innovatieve projecten. De subsidie kan per project oplopen tot € 2,5 miljoen.

Het mkb-instrument is voor de laatste drie jaar van dit programma (de jaren 2018 tot en met 2020) behoorlijk op de schop genomen, ten gunste van mkb-ondernemers. Dit om effectiever steun te kunnen verlenen aan mkb’ers die zeer innovatieve nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen en op de markt brengen. Het gaat daarbij om innovaties die nieuwe markten kunnen creëren of bestaande markten omver kunnen gooien. Op welke punten is het programma aantrekkelijker geworden voor het mkb en welke soort projecten scoren goed binnen het programma?

Nu ‘bottom-up’ selectie
Eén van de eerder dit jaar al aangekondigde veranderingen betreft het loslaten van de vooraf gedefinieerde onderwerpen (’topics’) waarop aanvragen betrekking moeten hebben. In de voorgaande werkprogramma’s van het mkb-instrument was dit nog wel het geval, maar in het werkprogramma 2018-2020 is hier een eind aan gemaakt. Er is nu sprake van een volledige ‘bottom-up’ selectie, waardoor ondernemers uit alle sectoren hun innovatieve plannen kunnen indienen.

Meer impact verwacht
Van te ondersteunen projecten wordt voortaan wel meer impact verwacht, bijvoorbeeld wat betreft het creëren van een nieuwe markt dan wel het omvergooien van een bestaande markt. Voorheen woog het criterium ‘impact’ voor 33,3% mee in de beoordeling van aanvragen, maar dat is nu verhoogd naar 50%.

Extra stap in selectieproces
Verder zijn ook nog enkele veranderingen doorgevoerd om het selectieproces te verbeteren. Zo is een extra stap toegevoegd in de evaluatieprocedure. Die extra stap houdt in dat aanvragers die zijn geselecteerd voor fase 2 van het mkb-instrument voortaan worden uitgenodigd voor een face-to-face interview met de beoordelaars. Hierdoor moeten de beoordelaars een beter beeld krijgen over een project en er zo voor kunnen zorgen dat alleen de meest innovatieve ideeën – met de meeste impact – subsidie krijgen.

In totaal ruim € 1,6 miljard te verdelen
Met behulp van de bovenstaande veranderingen wil de Europese Commissie in de periode 2018-2020 in totaal ruim € 1,6 miljard subsidie toekennen uit het mkb-instrument. Met dit budget zullen ongeveer 4000 projecten ondersteund kunnen worden.

Welke sectoren en projecten scoren goed?
Om een indruk te krijgen van welke sectoren en projecten het tot nu toe goed hebben gedaan, kunnen we nog even kijken naar het afgelopen jaar. In 2016 ging het meeste geld, honderden miljoenen, naar de sectoren ‘Medical & Health Care’, ‘Cleantech’ en ‘Energy’. Binnen alle sectoren scoorden ICT-innovaties ook goed. Daarnaast ontvingen ook veel projecten op het gebied van robotica, duurzame bouw(materialen) en agritech een subsidie vanuit het mkb-instrument.

Wat verder opvalt is dat het mkb-instrument veel nieuwkomers als (gesubsidieerde) deelnemers heeft. Wellicht logisch gezien de toegankelijkheid, niettemin is 82,6% veruit het hoogst binnen Horizon 2020. Bovendien helpt het instrument de ondernemers duidelijk in het versnellen van de groei en het aantrekken van venture capital.

Gespecialiseerd EU team
Is uw interesse gewekt? Het Ignite Group EU team is gespecialiseerd in het mkb-instrument en heeft de juiste expertise in huis om een zeer competitieve aanvraag te ontwikkelen of opnieuw in te dienen (want herindienen kan zeker lonen!).

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of vraag ons factsheet aan met zowel tips als voorbeelden van projecten waar we aan hebben meegewerkt.