Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Europese subsidie UIA open voor aanvragen: € 50 miljoen voor stedelijke innovatie

Home » Europese subsidie UIA open voor aanvragen: € 50 miljoen voor stedelijke innovatie

Europese subsidie UIA open voor aanvragen: € 50 miljoen voor stedelijke innovatie

Steden met meer dan 50.000 inwoners kunnen, voorlopig, voor de laatste keer subsidie aanvragen vanuit het EU-initiatief Urban Innovative Actions (UIA) voor innovatieve stedelijke projecten. Het totale budget voor deze openstelling is ongeveer € 50 miljoen, per project bedraagt de subsidie maximaal € 5 miljoen.

De huidige openstelling is de vijfde, en voorlopig laatste, oproep. Het UIA-initiatief stimuleert experimentele oplossingen voor vraagstukken op het gebied van luchtkwaliteit, circulaire economie, demografische verandering, cultuur en cultureel erfgoed. De oplossingen moeten relevant zijn voor de hele Europese Unie.

Aanvragen UIA subsidie

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 12 december 2019. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten.

Voorbeelden UIA projecten

In heel Europa hebben steden en gemeenten te maken met uitdagingen op het terrein van werkloosheid, migratie en luchtvervuiling. De EU stimuleert duurzame ontwikkeling op deze gebieden. Vindsubsidies is betrokken bij meerdere UIA-projecten. Enkele voorbeelden: een project gericht op het hergebruik van sloopafval, een innovatief initiatief rond energietransitie in een gebouwde omgeving en een oplossing voor ecologische schade veroorzaakt door huishoudelijk plastic afval.

Vraag onze UIA-specialist aan welke voorwaarden het project van jouw stad moet voldoen.