Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ESF + programma vraagt om een analyse van de regionale arbeidsmarkt

Home » ESF + programma vraagt om een analyse van de regionale arbeidsmarkt

ESF + programma vraagt om een analyse van de regionale arbeidsmarkt

Het Europees Sociaal Fonds (ESF+) is het belangrijkste programma van de EU dat gebruikt wordt om te investeren in werkgelegenheid, onderwijs & skills en sociale inclusie. Het ministerie SZW kiest in de nieuwe programmaperiode (2021-2027) ervoor om de ESF middelen voor sociale partners en gemeenten complementair aan elkaar in te zetten en om de samenwerking in de arbeidsmarktregio te stimuleren.

Regioanalyse arbeidsmarkt verplicht
Het ministerie SZW vraagt hiervoor om een regioanalyse van de regionale arbeidsmarkt. De arbeidsmarktregio wordt gevraagd om in gezamenlijkheid tussen gemeenten en sociale partners een analyse te maken van de economische ontwikkelingen en transities, het onbenut arbeidspotentieel, de kwetsbare doelgroep en de identificatie van sectoren die werkgelegenheid kunnen bieden die aansluit op het werkzoekend regionaal arbeidsaanbod. Voor werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wordt bekeken wat zij nodig hebben om duurzaam aan het werk te blijven. Begin 2021 eerste subsidieronde voor uitvoeren regioanalyse
Deze regionale analyse dient vervolgens vertaald te worden naar een meerjarig ESF uitvoeringsprogramma. Het ministerie van SZW is voornemens om begin 2021 een eerste ESF-subsidieronde te organiseren waarin aan iedere arbeidsmarktregio (samenwerkingsverband van gemeenten, sociale partners en pro- en vso-veld) een bedrag beschikbaar wordt gesteld om in het eerste half jaar van 2021 deze regioanalyse uit te voeren, een kader op te stellen voor de regionale inzet van ESF-middelen en een regionale ESF-aanvraag (of twee ESF-aanvragen) voor te bereiden.
Ignite Group kan regioanalyse uitvoeren
Vindsubsidies heeft veel ervaring met voorgaande ESF-programma’s: als aanvrager, maar ook als manager, uitvoerder en programmaleider. Wij kunnen deze regioanalyse voor uw arbeidsmarktregio opstellen en ook de vertaalslag maken naar een ESF aanvraag.

Voor meer informatie over onze diensten en kosten kunt u contact opnemen met onze overheidsconsultants.