Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid bekend

Home » ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid bekend

ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid bekend

NIEUWS – Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd, zo meldt Uitvoering Van Beleid (UVB).

De wijziging betreft een aantal nieuwe openstellingen rondom het thema Duurzame inzetbaarheid, dat erop is gericht om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Voor het onderdeel Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen worden er drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. De eerste openstelling zal lopen van 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur).

Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De maximale subsidie bedraagt € 12.500 per project (voorheen € 10.000).

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
Dit onderdeel zal worden opengesteld van 1 oktober 2018 (9.00 uur) tot en met 26 oktober 2018 (17.00 uur). Voor dit aanvraagtijdvak is € 25 miljoen beschikbaar.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 1 miljoen, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%.

Interesse?
Ignite Group heeft jarenlange ervaring met ESF-trajecten en onze specialisten nemen graag de mogelijkheden met u door! Neem vrijblijvend contact met ons op.