Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Bijna negen ton voor innovatie en onderzoek | Vindsubsidies

Home » Bijna negen ton voor innovatie en onderzoek | Vindsubsidies

Bijna negen ton voor innovatie en onderzoek in het grensgebied Vlaanderen-Nederland

NIEUWS – Samenwerkende mkb’ers in de grensstreek Vlaanderen-Nederland kunnen vanaf deze week subsidie aanvragen voor gezamenlijke innovatieprojecten of haalbaarheidsonderzoeken. Binnen een nieuwe openstelling van het Interreg-project CrossRoads2 is namelijk iets meer dan vijf ton beschikbaar voor innovatieprojecten en nog eens een ruime drie ton voor haalbaarheidsstudies.

Per innovatieproject is de maximale subsidie € 135.000. Voor haalbaarheidsstudies is dit € 10.000. U kunt tot eind oktober een aanvraag indienen voor het onderdeel innovatie. Wanneer u subsidie aan wilt vragen voor een haalbaarheidsstudie heeft u nog tot eind juni 2018 de tijd. Wanneer komt u in aanmerking voor deze subsidie?

Het project CrossRoads2 stimuleert duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen mkb’ers in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).

Waar ligt de focus?
Cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de ‘smart specialisation strategy’ van de regio’s hebben de voorkeur van de subsidieverstrekker. Denk aan projecten die passen binnen een, of het liefst meerdere, van de volgende sectoren: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

Subsidie waarvoor?
De ondersteuning wordt verleend in de vorm van matchmaking, subsidiemogelijkheden en kennisvalorisatie. De subsidies hebben betrekking op een haalbaarheidsstudie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project of een demonstratieproject van een prototype van een nieuw proces of product. Bij het innovatieproject moet minimaal één mkb’er uit Nederland en één uit Vlaanderen zijn betrokken.

Voorbeeldprojecten
De vorige rondes kwamen de goedgekeurde projecten uit een brede waaier van sectoren. Zo ontvingen onder meer de volgende projecten subsidie: een onderzoek naar de opschaling van nieuwe polymere materialen, het contactloos meten van vitale parameters in ziekenhuizen, de ontwikkeling van milieuvriendelijke reinigingsmachines voor drukkerijen en een manier om mestvergisting rendabeler te maken.

Contact met onze Interreg-specialisten? Dat kan vandaag nog!