Search
Close this search box.

Zuid-Holland maakt nieuwe regeling voor noodsteun culturele sector bekend

Home » Zuid-Holland maakt nieuwe regeling voor noodsteun culturele sector bekend

Zuid-Holland maakt nieuwe regeling voor noodsteun culturele sector bekend

Zuid-Holland maakt nieuwe regeling voor noodsteun culturele sector bekend
De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 (NCZH) gepubliceerd.Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het ondersteunen van vitale gemeentelijke culturele instellingen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 het hoofd te bieden. Onder vitale culturele instellingen worden cultuurinstellingen verstaan waarvan het takenpakket niet door een soortgelijke instelling in dezelfde gemeente wordt vervuld.
Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door gemeenten met een inwonertal van maximaal 150.000 binnen de provincie Zuid-Holland. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op de instandhouding van vitale culturele instellingen in Zuid-Holland die schade hebben ondervonden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of als gevolg van de maatregelen in het kader van deze uitbraak.De hoogte van de subsidie varieert per aanvraagperiode. Voor de eerste aanvraagperiode bedraagt de hoogte van de subsidie:

  • voor gemeenten met 29.999 inwoners of minder, maximaal € 25.000;
  • voor gemeenten met 30.000 tot en met 49.999 inwoners, maximaal € 50.000;
  • voor gemeenten met 50.000 tot en met 99.999 inwoners, maximaal € 75.000;
  • voor gemeenten met 100.000 tot 150.000 inwoners, maximaal € 125.000.

Voor de tweede aanvraagperiode bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 75% van het hierboven genoemde bedrag voor de betreffende gemeente in de eerste tranche, met een minimum van € 2500.Aanvragen kunnen van 25 september tot en met 2 oktober 2020 en van 2 november tot en met 9 november 2020 worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Voor de eerste aanvraagperiode wordt het beschikbare budget verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor de tweede aanvraagperiode wordt het beschikbare budget verdeeld naar rato van het aantal inwoners, waarbij de gemeenten met het hoogste aantal inwoners voorrang hebben.