Search
Close this search box.

Wijzigingen in subsidieregelingen voor het bevorderen van het leren en ontwikkelen

Home » Wijzigingen in subsidieregelingen voor het bevorderen van het leren en ontwikkelen

Wijzigingen in subsidieregelingen voor het bevorderen van het leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen is een belangrijk thema waar ondernemers zich mee bezig houden. Het binden en boeien van personeel is met de huidige arbeidsmarkt omstandigheden een belangrijk item om medewerkers iets te bieden. Vaak moeten ondernemers extra kosten maken om hierin te voorzien. Twee subsidieregelingen die ondernemers hierbij op weg kunnen helpen voor hun opstellingen in 2023 enkele wijzigingen in de voorwaarden.

Met de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) wil de overheid initiatieven stimuleren die zich richten op het verbeteren van de leercultuur. Dit kan o.a. voor het opstellen van een ontwikkelingsplan, geven van loopbaanadvies of het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Hiervoor kunnen ondernemers maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Voorheen werd het subsidiebedrag pas uitbetaald nadat het initiatief was afgerond en de einddeclaratie was goedgekeurd. Echter kan er vanaf heden een voorschot van maximaal 50% van het te ontvangen subsidiebedrag aangevraagd worden. Dit wordt verstrekt bij verlening. Indienen door individuele MKB-ers kan in de maanden maart en september.

Naast de SLIM kunnen werkgevers in 2023 wederom gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Deze voorziet in een tegemoetkoming voor werkgevers in de begeleidingskosten die zij maken voor een leerling, student of stagiair. Net als bij eerder openstellingen zal het definitieve subsidiebedrag per leerplaats afhankelijk zijn van het aantal ingediende aanvragen binnen het beschikbare subsidieplafond per onderwijscategorie. Wel blijft deze maximaal € 2.700 per leerplaats. De verwachting is echter dat dit bij MBO-ers waarschijnlijk het subsidiebedrag zal uitkomen op € 2.300. Subsidie aanvragen voor leerplaatsen in het studiejaar 2022 / 2023 kan van 2 juni tot en met 15 september.

Wil je hulp bij het aanvragen van deze subsidies? Bel naar 088 202 0400 of laat je gegevens achter via de knop hieronder.