Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Werkgevers, niet vergeten: vraag nu subsidie aan voor uw leerplekken

Home » Werkgevers, niet vergeten: vraag nu subsidie aan voor uw leerplekken

Werkgevers, niet vergeten: vraag nu subsidie aan voor uw leerplekken

BLOG – Heeft u het afgelopen jaar binnen uw organisatie leerplekken gehad? Vergeet dan niet voor 15 september uw subsidie te regelen vanuit de subsidieregeling Praktijkleren. U heeft recht op € 2700 per leerplaats. En voor komend schooljaar is het de overweging waard of u extra leerplaatsen wilt aanbieden, want ondanks de populariteit van de regeling is de verwachting dat er ook voor het komende jaar voldoende budget is om alle correcte aanvragen te honoreren.

De meeste diploma’s van het afgelopen school jaar zullen binnen zijn dus is het nu tijd uw declaratie te sturen aan subsidieverstrekker RVO. U heeft daar nog een aantal weken de tijd voor. Let op dat u door de rommelige vakantieperiode deze deadline niet mist. U kunt voor het hele schooljaar 2015-2016 aan declaraties indienen.

Wanneer u de aanvraag indient, hoeft u niet meteen bewijsstukken aan te leveren, maar bij de beoordeling van de aanvraag kan wel naar onderliggende stukken, zoals diploma’s en een aanwezigheidsregistratie, worden gevraagd. Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor deze administratie. Zorg dus dat u alle stukken wel verzamelt. Wanneer de subsidie wordt toegekend, ontvangt u deze voor het einde van het jaar.

Voor wie?
De subsidie Praktijkleren kan door werkgevers voor de volgende type leer- en werkplaatsen worden aangevraagd:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Bedrag
Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. In totaal heeft Den Haag voor de uitvoering van deze regeling dit jaar € 205 miljoen gereserveerd.

Voldoende budget, ook komend jaar!
Vorig jaar bleek er voldoende budget aanwezig waardoor alle ingediende aanvragen voor het maximale bedrag zijn toegekend. Ik verwacht dat door de bekendheid van de regeling veel nieuwe aanvragen worden ingediend, maar het budget is ook dit jaar erg ruim waardoor de kans op de volledige subsidie hoog aanwezig is.

De regeling is stabiel en naar verluidt komt deze ook terug voor het nieuwe schooljaar. Dus, indien u ook het komende jaar een leerwerktraject aanbiedt, is de kans op subsidie weer groot. Wellicht interessant om na te denken over het bieden van extra plaatsen?

Ignite Group adviseur Jasper Ipskamp