Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wederom geld voor bouw nieuwe woningen

Home » Wederom geld voor bouw nieuwe woningen

Wederom geld voor bouw nieuwe woningen

In 2023 is er wederom geld beschikbaar voor de bouw van particuliere woningen in kwetsbare gebieden via het Volkshuisvestingsfonds. Via het Volkshuisvestingsfonds kunnen er specifieke uitkeringen aan gemeenten verstrekt worden voor vervangende nieuwbouw en het toekomstbestendig maken en transformeren van de slechtste woningvoorraad. Daarnaast kunnen gebieden weer een bijdrage vragen voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte.

Ten opzichte van eerdere openstelling zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd op basis van evaluatie die heeft plaatsgevonden. Zo wordt de aanvraagdocumentatie beknopter, is er een maximaal bedrag per gemeente, de minimale eis voor kwetsbare gebieden is 50 woningen, voor stedelijk gebied blijft dit 100.

Voor de nieuwe openstelling zal in het voorjaar eerst een consultatie plaatsvinden. Daarna zal de aanvraagdocumentatie publiceert worden, met na verwachting in de zomer de definitieve openstelling.

Wil je hulp bij het aanvragen van deze uitkering? Bel naar 088 202 0400 of laat je gegevens achter via de knop hieronder.