Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat zijn de 5 ambities van Brussel om Horizon 2020 toegankelijker te maken voor het mkb?

Home » Wat zijn de 5 ambities van Brussel om Horizon 2020 toegankelijker te maken voor het mkb?

Wat zijn de 5 ambities van Brussel om Horizon 2020 toegankelijker te maken voor het mkb?

BLOG – Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020, is nu halverwege. Er is al veel over gezegd en geschreven. Het brengt mooie samenwerkingsprojecten voort tussen overheden, bedrijven en kennisinstituten binnen de EU, maar er is ook kritiek. Vooral op de toegankelijkheid van de verschillende werkprogramma’s en regelingen. Bijvoorbeeld voor het mkb. Vooruitlopend op de mid-term review van H2020 die later dit jaar volgt, belooft de Europese Commissie (EC) in haar recentelijk gepubliceerde vooruitblik in 17 Scoping Papers al beterschap voor de periode 2018-2020, de laatste drie jaar van Horizon 2020.

Ignite Group consultant Judith Spaltman is positief over deze aangekondigde veranderingen en zette de belangrijkste 5 ambities op een rij.

In de afgelopen jaren hebben veel Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen financiële steun ontvangen vanuit het Europese Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie. Met een jaarlijks subsidiebedrag van rond de € 800 miljoen staat Nederland in de top 5 landen van Europa.

Welke 5 positieve wijzigingen heeft de EC in petto om Horizon toegankelijker te maken?

  • Meer ruimte voor high impact oplossingen vanuit aanvragers

De Horizon 2020 werkprogramma’s worden gekenmerkt door een ‘challenge based approach’. Er wordt gevraagd om innovaties die bijdragen aan oplossingen voor de grote Europese uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de transitie naar duurzame energievoorziening; cybersecurity en intelligente transportoplossingen. De Commissie wil deze benadering in het werkprogramma 2018-2020 verder versterken. Daarbij gaat zij minder voorschrijven welke projecten ze precies wil zien, maar meer ruimte bieden aan partijen zelf om met high impact oplossingen te komen.

  • Meer 2-stage calls

De lage statistische slaagkans binnen het Horizon 2020 programma is een grote zorg voor de Commissie. Enerzijds is de Commissie blij met de grote interesse, anderzijds wil ze voorkomen dat innovatieve partijen de inspanningen voor het doen van een aanvraag te groot achten en de evaluatie van alle voorstellen te kostbaar. Daarnaast worden de statische cijfers negatief beïnvloed door een groot aantal aanvragen van lage kwaliteit. Deze aanvragen hebben geen kans van slagen en zouden in het voortraject er uit gefilterd zijn door deskundigen. Door meer gebruik te maken van 2-stage calls (eerst een beknopt projectplan en pas na goedkeuring een uitgebreidere aanvraag), denken de Europese subsidieverstrekkers de kosten-baten afweging voor partijen te kunnen verbeteren.

  •  Aantrekkelijker voor nieuwkomers

Veel succesvolle aanvragen worden gedaan door partijen die reeds ervaring hebben met het Horizon 2020 programma of eerdere kaderprogramma’s. De Commissie wil echter nieuwkomers, en in het bijzonder mkb-ers, stimuleren om met voorstellen te komen. Bijvoorbeeld door het specifieke mkb-programma het SME-instrument nog meer bottom-up te maken. Innovatieve veelbelovende bedrijven krijgen niet meer te maken met opgelegde thema’s en sectoren, maar kunnen een aanvraag indienen waarbij het onderwerp vrij is en er meer ruimte komt voor sectoroverstijgende innovaties en oplossingen.

  •  Aanvullende financieringsvormen

De Commissie ziet een belangrijke rol weggelegd voor andere financieringsinstrumenten ter versterking van en complementair aan het reguliere instrument van subsidie. In het bijzonder voor projecten die gericht zijn op capaciteitsopbouw en opschaling van innovaties zal meer nadruk komen te liggen op steun in de vorm van aantrekkelijke financiering.

  • Administratieve eisen eenvoudiger

Het Horizon 2020 programma is administratief al een verbetering ten opzichte van zijn voorganger (FP7). Door een nieuwe ronde van simplificaties wil de Commissie de administratieve last voor deelnemers verder reduceren.

Gaat het werken? Wij zijn benieuwd naar uw ervaring en verwachting
Ondanks dat deze Scoping Papers geen formele waarde hebben, kunnen ze worden gezien als werkdocumenten die richting geven aan de Horizon 2020 programma’s voor de periode 2018-2020. De komende jaren zal blijken of de aangekondigde verbeteringen het gewenste effect hebben. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring en gedachten hierover en denken, in aanloop naar de nieuwe werkprogramma’s die volgend jaar van start gaan, graag met u mee.Aarzel niet contact met ons op te nemen als u projectideeën heeft die binnen een van de Horizon 2020 programma’s zou kunnen passen. Ons team van Europese subsidiespecialisten helpt u graag verder!

Oktober: publicatie nieuwe werkprogramma’s ter waarde van € 30 miljard
De publicatie van de uiteindelijke werkprogramma’s wordt in oktober van dit jaar verwacht met oproepen voor een totale waarde van € 30 miljard. De Commissie heeft voor de herfst informatiesessies in de planning om u te informeren over de finale werkprogramma’s en gerelateerde oproepen in uw sector. Ook wij houden u op de hoogte van het nieuws rond de nieuwe werkprogramma’s en thema’s. Zo leest u hier binnenkort wat u de komende jaren van Horizon 2020 kunt verwachten op het gebied van energie.

Ignite Group consultant Judith Spaltman