Search
Close this search box.

Wanneer is innovatie subsidiabel?

Home » Wanneer is innovatie subsidiabel?

1. Innovatie subsidie

Ontwikkel je een nieuw (technisch) product of proces? Bedenk je een oplossing voor een maatschappelijk thema of houd je je bezig met verduurzaming? Verschillende innovatieve oplossingen worden met subsidie ondersteund. Dit artikel maakt duidelijk wanneer jouw innovatie kwalificeert voor funding.

2. Je onderzoekt of je idee kans van slagen heeft

Voordat je idee wordt opgeschaald, is het van belang te onderzoeken voor welke markten je product of dienst interessant is, of er voldoende financieel voordeel uit behaald wordt en of er niet teveel financieel risico wordt gelopen. Dit is belangrijke informatie voor potentiële investeerders, aangezien zij uiteraard willen weten waar ze aan beginnen. Een MIT-Haalbaarheidsstudie stimuleert het mkb financieel bij de uitvoering van bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, concurrentieanalyse of marktverkenning. Vroegefasefinanciering is een stimuleringsmaatregel gericht op het mkb en starters en zorgt ervoor dat je idee van de planfase in startfase terechtkomt.

3. Je ontwikkelt een nieuw product of proces

Innovatie is vernieuwing. Nieuwe ideeën worden financieel ondersteund vanuit de (regionale) overheid om innovatie te stimuleren. Een van de belangrijkste fiscale stimuleringsmaatregelen is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Je ontvangt korting op de loonbelasting voor nieuwe producten of processen die je ‘inhouse’ ontwikkelt. Maak je winst met je innovatie? Dan wordt middels de innovatiebox winst in deze tariefbox belast tegen een lager tarief.

4. Je werkt samen met een andere mkb’er

Met een beetje hulp bereik je meer dan alleen. Daarom kiezen veel mkb-bedrijven voor een samenwerking. Voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling binnen een samenwerkingsverband kun je MIT-subsidie aanvragen. MIT-R&D-samenwerkingsprojecten zijn gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten of processen.

5. Je investeert in duurzaamheid

Energiebesparing, CO2-reductie of vermindering van grondstofverbruik wordt gestimuleerd met verschillende maatregelen. Op den duur bespaar je met investeringen in duurzaamheid niet alleen energie, ook scheelt dit op je energierekening. Bij investeringen in duurzaamheid kun je profiteren van MIA en VAMIL-regeling, de Energie-investeringsaftrek (EIA), Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) of Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

6. Je hebt internationale ambities

Voor ondernemers met internationale ambities zijn er diverse subsidies. Voor het exporteren naar buitenlandse markten kunnen ondernemers gebruikmaken van de voucher Starters International Business (SIB). Ook kan er een voucher worden aangevraagd voor onderzoek naar de (eventuele) gevolgen van Brexit. Een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie kan worden uitgevoerd middels de hulp van DHI-subsidie. Tenslotte richt het SME-instrument zich op het op de markt brengen van een zelfontwikkelde technologie.