Search
Close this search box.

VWS: extra financiële impulsen voor creatieve oplossingen coronavirus

Home » VWS: extra financiële impulsen voor creatieve oplossingen coronavirus

VWS: extra financiële impulsen voor creatieve oplossingen coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19).

De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Degenen met creatieve oplossingen die hieraan bijdragen, kunnen nu een financiële impuls aanvragen bij ZonMw.

Praktische uitdagingen 

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van social distancing. Ook staan zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn daarom nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen (voor ICT- en e-health-oplossingen zie SET-regeling). Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar:

  • een startimpuls van maximaal € 7500 (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee;
  • een projectimpuls van € 7500 tot € 15.000 (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de ZonMw-pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

Zie ook het nieuwsbericht van ZonMw: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/