Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Voorwaarden en wijzigingen NOW-3 bekend

Home » Voorwaarden en wijzigingen NOW-3 bekend

Voorwaarden en wijzigingen NOW-3 bekend

Minister Koolmees (SZW) heeft vandaag een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW-3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De derde NOW-regeling is grotendeels hetzelfde als NOW-1 (maart, april en mei) en NOW-2 (juni, juli, augustus en september). Wel is er een aantal wijzigingen om de NOW-3 beter aan te laten sluiten op de huidige economische realiteit. Zo is de NOW-3, die negen maanden duurt, opgedeeld in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid.

De NOW-3 biedt ook, steeds per periode in kleine stapjes, ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit NOW-1 en NOW-2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend.

Er komt wel een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met het sociaal pakket ter waarde van € 1,4 miljard. Dit pakket voorziet onder andere in bemiddeling van werk-naar- werk en in scholing. Met de wijzigingen in NOW-3 kunnen ondernemers in deze lastige periode de steun gebruiken om te overleven en tegelijkertijd de moeilijke ingrepen kunnen doen die hun bedrijf gezond houden. UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december op 16 november 2020 te openen.

Tot slot start ook komende maand de eindafrekening van NOW-1. Het loket voor de eindafrekening gaat 7 oktober 2020 open. Voor sommige ondernemers zal gelden dat ze nog recht hebben op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van 80% van de subsidie. Anderen hebben het wellicht beter gedaan in maart, april en mei dan verwacht en zullen subsidie (deels) gaan terugbetalen. Het streven is dat UWV werkgevers eind november informeert over de definitieve vaststelling.

Zie voor het persbericht op Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/now-3.0