Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Versoepeling regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

Home » Versoepeling regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

Versoepeling regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

Er is een wijziging van de regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 (COVIDVIS) gepubliceerd. Belangrijkste wijziging is dat de bepaling dat de visserijactiviteiten nog niet voor de volledige periode mogen zijn stopgezet, met terugwerkende kracht uit de subsidiemodule wordt geschrapt.
 
In de regeling was bepaald dat de subsidie uitsluitend kon worden verstrekt als op het moment van de aanvraag het vissersvaartuig nog niet het volledige aantal weken waarvoor de subsidie wordt aangevraagd heeft stilgelegen. Deze bepaling was gebaseerd op EU-regelgeving. Als gevolg van de coronacrisis is deze EU-regelgeving gewijzigd. Vanwege de spoedeisendheid van de openstelling van de regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 kon de nationale bepaling niet meer gewijzigd worden om gebruik te kunnen maken van de ruimte die de gewijzigde EU-regelgeving de lidstaten biedt om ook voor afgeronde activiteiten steun te verlenen.

Bij het openstellen van de subsidiemodule is geconcludeerd dat een substantieel deel van de aanvragers van de subsidie reeds voor de volledige periode hun visserijactiviteiten hebben stopgezet en daarmee de activiteiten hadden afgerond op het moment van de aanvraag. Deze aanvragers komen zonder aanpassing van de regeling niet meer in aanmerking voor een subsidie. Om deze reden is de regeling nu aangepast.

Daarnaast is er nog een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de definitie van ‘aaneengesloten periode’. Om voor subsidie in aanmerking te komen, mag een aanvraag voor subsidieverlening betrekking hebben op maximaal vijf weken. Het gaat om volledige weken (dat wil zeggen zeven aaneengesloten gehele dagen van 0:00 uur van de eerste dag tot en met 23:59 uur van de zevende dag). In de praktijk blijkt dat een substantieel deel van de aanvragers wel een aaneengesloten periode van zeven maal 24 uur heeft stilgelegen maar zich niet precies heeft gehouden aan het tijdslot van 0:00 uur tot en met 23:59 uur en eerder op een dag zijn uitgevaren. Een strikte toepassing van de tijd van 23:59 uur leidt er toe dat veel aanvragers niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van de subsidiemodule.

Nu is bepaald dat als een volledige ononderbroken week wordt beschouwd een aaneengesloten periode van 168 uur. 168 uur is de rekensom van zeven (achtereenvolgende dagen) vermenigvuldigd met 24 (uren van de dag).

Over de regeling
Het doel van de regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 is het ondersteunen van de stopzetting van visserijactiviteiten met een vissersvaartuig als gevolg van de crisis in verband met COVID-19.