Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verhoging plafond subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo

Home » Verhoging plafond subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo

Verhoging plafond subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo

Het subsidieplafond voor 2020 voor de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen (DSPOVO) is verhoogd. Het oorspronkelijke plafond (€ 8.934.000) was vastgesteld op basis van een inschatting van het verwachte aantal aanvragen. Het aantal aanvragen in 2020 is hoger dan verwacht.
 
Gezien de uitbraak van het coronavirus en het vervallen van de eindtoets is het extra belangrijk om te investeren in een goede overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het subsidieplafond wordt daarom verhoogd naar € 14.141.000.
 
Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen is het stimuleren van de uitvoering van doorstroomprogramma’s gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.