Search
Close this search box.

Van kick-off naar succesvol samenwerkingsproject

Home » Van kick-off naar succesvol samenwerkingsproject

Van kick-off naar succesvol samenwerkingsproject

BLOG – Van 3 juli tot en met 7 september kunnen mkb’ers namens een samenwerkingsverband van twee of meer innovatieve mkb-ondernemingen weer subsidie aanvragen op basis van de populaire subsidie Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de gezamenlijke ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Binnen deze openstelling gaat het om kwaliteit, want de aanvragen worden behandeld op basis van het tenderprincipe. Aanvragen worden gerangschikt, en het budget wordt vervolgens op volgorde van deze rangschikking verdeeld tot het op is.

Kick-off
Voor het initiëren en vormgeven van subsidieaanvragen gericht op samenwerking is het raadzaam om altijd tijdig (circa 6-12 weken voor de deadline) een kick-off te plannen waarbij alle projectpartners aanwezig zijn. Een goed geplande kick-off brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • Zowel projectinhoudelijk als organisatorisch wordt de aanvraag naar een hoger niveau getild.
  • Er wordt niet alleen met de penvoerder over de inhoud gesproken.
  • Alle deelnemende partijen zijn beter op de hoogte van de verplichtingen ten aanzien van formele bijlagen.
  • Handtekeningen worden al in een vroeg stadium georganiseerd en er is minder kans op verrassingen met betrekking tot onbekende documenten die plotseling nog getekend moeten worden.
  • Meer tijd om een vaak abstract en technisch idee/ontwikkeling te vertalen naar een projectplan waaruit blijkt hoe de technische oplossing past binnen het beleid van regionale, nationale en/of Europese overheid.

Een goed georganiseerde kick-off kan dus leiden tot een kwalitatief betere aanvraag waarbij alle onderdelen van de aanvraag worden belicht wat weer kan leiden tot een hogere score.

Tot slot
Heeft u vragen over hoe u voor een kwalitatief goed project succesvol een subsidie aanvraagt? Ignite Group heeft uitgebreide ervaring met verschillende subsidieaanvragen gericht op samenwerking. Wij helpen u graag met de voorbereidingen en uw aanvraag.

Ignite Group researcher Danaë de Jong