Search
Close this search box.

Uw project en Topsector Energie: ruim € 100 miljoen voor energie-innovaties

Home » Uw project en Topsector Energie: ruim € 100 miljoen voor energie-innovaties

Uw project en Topsector Energie: ruim € 100 miljoen voor energie-innovaties

De subsidiepot van de Topsector Energie, verreweg de best gevulde van alle topsectoren, is geopend voor subsidieaanvragen. Ruim €100 miljoen is via een twaalftal regelingen beschikbaar voor energie-innovaties in Nederland. Er is subsidie voor alle fasen van uw energieproject; vanaf het eerste onderzoek en de daaropvolgende ontwikkeling, tot grootschalige demonstratie daarvan. En daar waar steeds meer subsidies zich richten op het mkb, zijn de regelingen van Topsector Energieprojecten ook beschikbaar voor het grootbedrijf. Profiteert u mee?

Het subsidieprogramma Topsector Energieprojecten is een verzameling van regelingen met een miljoenenbudget voor thema’s als hernieuwbare energie, biobased economie, LNG brandstof, Urban Energy (gebouwde omgeving), demonstratieprojecten en early adopterprojecten. De subsidiebijdrage varieert van 20% tot 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot enkele tonnen tot een miljoen. De onderdelen ‘Demonstratie energie-innovatie’ (DEI) en ‘Hernieuwbare energie’ schieten daar zelfs bovenuit met maximale subsidiebedragen tot maar liefst €6 miljoen.

Hernieuwbaar energieproject: € 50 miljoen
Het meeste geld van de Topsector Energieprojecten wordt verdeeld via het sub programma Hernieuwbaar energieproject: € 50 miljoen. Het gaat hier om innovatieve projecten die uiteindelijk leiden tot een toename van duurzame energieproductie. Er is een link te leggen met de SDE+ regeling, aangezien deze regeling als doel heeft de uitgaven van opwekking in de toekomst (het jaar 2023) te verlagen. Voorbeeld projecten hebben betrekking op zonne-energie, vergisting, geothermie, waterkracht, wind op zee en wind op land. Voor dit onderdeel kan tot en met eind maart 2017 subsidie worden aangevraagd.

DEI: ruim € 35 miljoen
Ook is er in 2016 ruim € 35 miljoen beschikbaar voor demonstratieprojecten. Hiervoor is subsidie beschikbaar voor het demonstreren van nieuwe technologie waarbij sprake is van hoge toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie (omzet, export, werkgelegenheid, etc.) Deze regeling is uniek binnen de topsector omdat het mogelijk is om als individuele onderneming een aanvraag in te dienen. Op dit moment is de tender opengesteld en zal opnieuw opengaan van 1 juli t/m 25 oktober.

Urban Energy voor de gebouwde omgeving: ruim €20 miljoen
Voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving, is er de subsidieregeling Urban Energy. Projecten moeten passen binnen één van de vijf thema’s: zonnestroomtechnologie, warmte- en koude-installaties, multifunctionele bouwdelen, flexibele energie-infrastructuur en energiesystemen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om uw projectidee te pitchen, waarvoor aanmelding mogelijk is tot 17 mei.

Andere kansen voor uw energieproject
De mogelijkheden binnen de Topsector Energieprojecten zijn heel ruim. Buiten de grote programma’s zojuist beschreven, zijn er enkele kleinere specifieke subsidieonderdelen, bijvoorbeeld voor wind op zee. In totaal is er een ruime som geld beschikbaar, voor diverse typen projecten. Wanneer uw bedrijf zich bezighoudt met energie-innovaties is de kans dan ook groot dat hier aansluiting is. U moet echter wel de weg weten naar de juiste subsidieregeling.

Mocht u desondanks geen aansluiting vinden dan zijn er op provinciaal en Europees niveau tal van andere subsidiemogelijkheden die zich richten op duurzame energie, zoals het Horizon 2020 programma, Secure, Clean and Efficient Energy. Zeker de moeite waard om u eens in te verdiepen, want in deze tijd waarin energie ‘hot’ is, kunt u het zich eigenlijk niet permitteren subsidie voor uw energieproject te laten lopen.

Ignite Group consultant Bart Leussink