Zoeken
Sluit dit zoekvak.

U bespaart energie maar vindt geen match met de EIA?

Home » U bespaart energie maar vindt geen match met de EIA?

U bespaart energie maar vindt geen match met de EIA?

Sluit uw investering niet één op één aan op de Energie Investeringsaftrek (EIA), maar wilt u wel profiteren van een belastingvoordeel van 58% op de door u gemaakte kosten? Schroom dan niet externe hulp in te schakelen. Een ervaren subsidieprofessional beschikt waarschijnlijk wel over het benodigde creatieve inzicht om ervoor te zorgen dat u toch subsidie ontvangt. Bovendien hebben deze mediators vaak goede contacten met subsidieverstrekker RVO, waardoor er voor projecten die lastig te matchen zijn met de specifieke codes van de regeling, toch een kans op subsidie is.

Menig bedrijf loopt er tegen aan. Er wordt wel significant energie bespaard of gewonnen, maar er lijkt geen subsidieregeling te passen. Zelfs de meest bekende en aangevraagde, de EIA, biedt geen aanknopingspunten. Dat zorgt voor frustratie. Immers, u doet als ondernemer goed voor het milieu en toch wordt u niet beloond.Soms ligt de oplossing niet meteen voor de hand, maar vereist dit wat meer kennis en inzicht of creativiteit. U moet uw investering of project soms vanuit een invalshoek bekijken die niet direct voor de hand ligt. Of er is een ingewikkelde en tijdrovende berekening voor nodig om door u gerealiseerde besparing te bepalen. Niet zelden worden hierdoor deadlines gemist en is de kans op subsidie helemaal verkeken. In dit soort situaties helpt het wanneer u ruime ervaring heeft met de EIA en de regeling van binnen en van buiten kent. Dit is vaak niet het geval. Daarom kunt u dan beter een externe partij inschakelen, die wel over de juiste kennis beschikt. U wordt er financieel absoluut beter van.

Samenwerking RVO
De grotere subsidieadviesbureaus hebben bovendien vaak  een goede samenwerking met de subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waardoor complexe situaties van klanten kunnen worden besproken en gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. Zo wordt er voor gezorgd dat de ondernemers die vanwege hun prestaties recht hebben op een fiscaal voordeel, dit ook behalen.

Bedrijf krijgt EIA-advies van subsidieverstrekker
Zelf werken wij regelmatig samen met de adviseurs van RVO. Een voorbeeld uit de foodsector: een bedrijf met een grote koelinstallatie vangt warmte op die vrijkomt uit het koelproces. Deze warmte wordt gebruikt om het fabriekspand te verwarmen. Een relevante vraag voor het aanvragen van subsidie is ‘wordt er gekoeld om te verwarmen’ of ‘wordt er verwarmd om te koelen’. Als we contact zoeken met de RVO, stellen deze zich zeer behulpzaam op en brengen zelfs een bedrijfsbezoek aan onze klant. Op basis van dit bezoek, adviseren zij een generieke aanvraag in te dienen (een berekening van de energiebesparing). Zo profiteert deze klant uiteindelijk optimaal van de EIA.

Bij een andere klant nam de RVO zelf actief contact met ons op. De in de aanvraag benoemde EIA-code, vond de RVO niet passen bij de investering. De RVO-adviseur was echter wel van mening dat de klant voldoende energie bespaarde om voor EIA in aanmerking te komen. Hij dacht actief met ons en de klant mee en kwam ook hier met de oplossing om een generieke aanvraag in te dienen. Deze is uiteindelijk ook positief beschikt.

RVO vraagt ook input
Het is niet alleen zo dat adviesbureaus de RVO verzoeken samen te werken, maar ook de RVO vraagt input. Zo heeft zij onlangs de meest belangrijke partijen binnen de subsidieadviesbranche verzocht om bedrijven te stimuleren meer gebruik te maken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA), het iets minder populaire broertje van de EIA. Wij mochten daar ook bij zijn om vanuit de markt mee te denken over manieren om de MIA in de toekomst ook voor u toegankelijker te maken.

Fiscaal voordeel voor uw energiebesparing?
Denkt u ook recht te hebben op fiscaal voordeel op uw energievriendelijke proces of investering, maar u vindt geen passende code op de Energielijst van de EIA? Overweeg dan een professional in te schakelen die over meerdere troeven beschikt om u toch de verdiende financiële tegemoetkoming te bezorgen.

Ignite Group consultant Mart Feukkink