Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Twee extra aanvraagmomenten Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

Home » Twee extra aanvraagmomenten Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

Twee extra aanvraagmomenten Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

Er is een wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect (IUPP-BC) gepubliceerd.
Aanleiding voor de wijziging is dat in de praktijk is gebleken dat sommige technische eisen met betrekking tot de ict-infrastructuur meer tijd vergen om tot stand te komen waardoor implementatie in de regionale partnerschappen niet haalbaar is. Daarnaast is het, door het ontstaan van deze vertraging, nodig dat regionale partnerschappen nog twee extra mogelijkheden hebben om een aanvraag in te dienen. Gezien zij dan ook later kunnen starten met de implementatie, is de looptijd van de Beleidsregel verlengd tot en met 30 juni 2023 (was 31 december 2022). Deze wijzigingen zijn ook wenselijk in het licht van de uitbraak van COVID-19, omdat partijen niet altijd in staat zullen zijn om de activiteiten tijdig uit te voeren.

De extra aanvraagperiodes lopen van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 en van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

Over de regeling 

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect is het stimuleren van de verdere intensivering van de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de zorggebruiker, om daarmee de samenwerking tussen geboortezorgverleners en de kwaliteit van zorg in de geboortezorgketen verder te kunnen verbeteren.