Search
Close this search box.

Transformatiemiddelen IZA 2024-2027

Home » Transformatiemiddelen IZA 2024-2027

Het ministerie van VWS heeft recent de Regeling specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027 bekendgemaakt. Deze regeling biedt een kans voor gemeenten om specifieke uitkeringen aan te vragen ter ondersteuning van de voorbereiding en uitvoering van transformatieplannen binnen de zorg. De regeling richt zich op activiteiten die tussen 2024 en 2027 worden uitgevoerd, met als doel een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord.

Gemeenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van zorgtransformatieplannen samen met zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, aanbieders uit het sociaal domein, en zorgverzekeraars, kunnen aanspraak maken op deze specifieke uitkering. Het doel is om impactvolle transformaties in de zorg te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het zorggebruik, regionale of landelijke herverdelingsvraagstukken, de inzet van personeel, en de omvang van zorgvastgoed.

De specifieke uitkering kan per geval variëren, afhankelijk van de voorgestelde uitgaven in het transformatieplan. Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die in één of meerdere jaren binnen de periode 2024-2027 worden uitgevoerd. Ook de kosten ter voorbereiding van het transformatieplan kunnen in de begroting worden opgenomen. Er is in totaal een bedrag van € 2,395 miljard gereserveerd voor deze transformaties, waarvan € 17,297 miljoen specifiek is bestemd voor de gehele looptijd van de regeling. Het plafond van de uitkeringen kan tussentijds worden verhoogd indien de vraag groter blijkt dan het beschikbare bedrag.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2027 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verdeling van het uitkeringsplafond gebeurt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Gemeenten die interesse hebben, worden aangemoedigd om tijdig hun plannen te ontwikkelen en hun aanvragen in te dienen om optimaal gebruik te maken van deze kans.

Met deze regeling hoopt de overheid gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van noodzakelijke zorgtransformaties, waardoor de zorg voor iedereen toegankelijker en efficiënter kan worden.