Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tot € 80.000 subsidie om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen

Home » Tot € 80.000 subsidie om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen

Tot € 80.000 subsidie om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen

NIEUWS – ZonMw heeft de Sportimpuls 2018 geopend voor het indienen van aanvragen. Vanuit de Sportimpuls kunnen lokale sport- en beweegaanbieders subsidie ontvangen voor activiteiten om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

De Sportimpuls 2018 bestaat uit drie onderdelen: de Sportimpuls, de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De drie onderdelen richten zich gezamenlijk op de volgende kwetsbare doelgroepen: mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht.

Aanvragen voor alle drie de onderdelen kunnen worden ingediend tot en met 22 februari 2018. Hieronder de hoofdlijnen per onderdeel.
Sportimpuls
De Sportimpuls heeft als doel mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

De te verkrijgen subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 80.000 voor een project van 24 maanden. In totaal is € 2,9 miljoen te verdelen.

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Het doel van dit onderdeel is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast;
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

De subsidie bedraagt eveneens minimaal € 10.000 en maximaal € 80.000 voor een project van 24 maanden. Het te verdelen budget is € 2,8 miljoen.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten
De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

De hoogte van de subsidie bedraagt ook hier minimaal € 10.000 en maximaal € 80.000 voor een project van 24 maanden. In totaal is er voor dit onderdeel € 5,3 miljoen beschikbaar.