Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ook Eureka-programma opent speciale oproep voor coronaprojecten

Home » Ook Eureka-programma opent speciale oproep voor coronaprojecten

Ook Eureka-programma opent speciale oproep voor coronaprojecten

Ook vanuit het Eureka-programma wordt ingespeeld op de coronacrisis, met behulp van de nieuwe call ‘Solutions for COVID-19 Echo Period – Life without a vaccine’.
In het kader van de call – waarin wordt samengewerkt door de Eureka-landen Canada, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Turkije – kunnen voorstellen worden ingediend voor transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op korte- en middellangetermijnoplossingen voor specifieke COVID-19 vraagstukken.De subsidie verschilt van land tot land. Voor Nederlandse deelnemers kan er door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot € 100.000 per project worden toegekend.Aanvragen voor Eureka-status kunnen in eerste instantie tot en met 15 mei 2020 worden ingediend bij het Eureka-secretariaat. Aanvragen voor nationale ondersteuning kunnen vervolgens tot en met uiterlijk 30 juni 2020 worden ingediend.Kijk voor meer informatie op: https://www.eurostars-eureka.eu/content/covid-19-call-projects-open-and-national-initiatives 

Over Het programma 

Eureka is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.
Onderwerp van Eureka is marktgericht onderzoek en ontwikkeling en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het initiatief moet van het bedrijfsleven komen. De Eureka-status van een project kan het de bedrijven gemakkelijker maken onderzoekssubsidies te verkrijgen. De subsidiëring loopt via de nationale overheden. In Nederland gebeurt dit via de RVO.