Search
Close this search box.

Tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten

Home » Tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten

Tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten

NIEUWS – Steden en stedelijke regio’s met baanbrekende projecten op het gebied van armoede, veiligheid, digitale transitie of duurzaamheid, kunnen later dit jaar subsidie aanvragen vanuit de vierde call voor Urban Innovative Actions (UIA). De subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

Europese steden en stedelijke regio’s ervaren veelal dezelfde vraagstukken en uitdagingen. De EU subsidieert via het UIA-programma, dat wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), experimentele projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.
Met de proefprojecten kunnen steden nieuwe innovatieve benaderingen testen en ontdekken waarom iets wel werkt of niet. Projecten moeten een sterke nadruk hebben op lokale samenwerking, waarbij de resultaten meetbaar, duurzaam, opschaalbaar en repliceerbaar zijn voor andere Europese steden.

Onderwerpen
Aanvragen voor de in oktober 2018 te openen vierde call moeten zich richten op één van de volgende – medio maart vastgestelde – onderwerpen:

  • ​stedelijke armoede;
  • stedelijke veiligheid.
  • digitale transitie;
  • duurzaam gebruik van land.

Bijdrage
De Europese Commissie steunt innovatieve pilotprojecten met een maximale bijdrage van € 5 miljoen per project, met 80% cofinanciering. Binnen uw aanvraag dient u met uw projectpartners een consortium samen te stellen.

Doelgroep
Voor regio’s, steden en gemeenten van meer dan 50.000 inwoners of een samenwerkingsverband van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (met of zonder juridische status).

Hulp nodig?
U kunt dus vanaf medio oktober 2018 een aanvraag indienen. Maar daarvoor moet u uiteraard wel tijdig starten met de voorbereiding van uw aanvraag. Wij helpen u hier graag bij, het EU-team van Ignite Group is namelijk gespecialiseerd in regelingen als de UIA en beschikt over de juiste contacten om u verder te helpen.

Wij waren in de vorige calls betrokken bij diverse UIA-aanvragen waarbij wij onze opdrachtgevers hebben ondersteund bij de projectontwikkeling, het samenstellen van de projectconsortia en het indienen van de aanvragen. De aanvragen hadden betrekking op:

  • een project in Engeland dat een oplossing wil bieden voor de ecologische schade en bronuitputting veroorzaakt door huishoudelijk plastic afval;
  • een Nederlands project op het gebied van hergebruik van bouw- en sloopafval;
  • een Nederlands project op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving.
  • een Nederlands project op het gebied van innovatie aanpak van aardgasvrije wijken.