Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Topsector Hightech Systemen en Materialen koploper R&D

Home » Topsector Hightech Systemen en Materialen koploper R&D

Topsector Hightech Systemen en Materialen koploper R&D

NIEUWS – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de topsectoren. Uit deze cijfers, die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken jaarlijks worden samengesteld, blijkt dat de topsectoren in 2015 € 145 miljard aan toegevoegde waarde hebben gecreëerd. Dit komt neer op 25% van het totale bruto binnenlands product van Nederland.

Wat verder opvalt is dat 23% van alle bedrijven werkzaam is in een topsector en dat de topsectoren, vaker dan andere sectoren, exportgeoriënteerd zijn. Minder verrassend is dat bedrijven in de topsectoren kennisintensief zijn. Bedrijven binnen de topsectoren namen 74% van de totale uitgaven aan R&D-activiteiten voor hun rekening.
Grote verschillen
Binnen de topsectoren zijn er echter ook grote verschillen. Vooral de sector Hightech Systemen en Materialen (HTSM) geeft veel geld uit aan R&D. Deze sector was goed voor € 4 miljard (op een totaal van € 6,8 miljard aan R&D-uitgaven). De sectoren Chemie en Life Sciences & Health strijden om de tweede positie met beiden ongeveer € 800 miljoen aan R&D-uitgaven. De topsector Hightech Systemen en Materialen is ook de grootste wat betreft productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Als beter gekeken wordt naar de toegevoegde waarde, is de grootste groei waar te nemen in de sector Life Sciences & Health. De toegevoegde waarde in deze sector lag vorig jaar 25% hoger dan in 2010. Ook de sector Agri & Food groeide sterk met 22%. De sector Energie liet daarentegen een forse daling (19%) zien ten opzichte van 2010. Dit is vooral te wijten aan het terugdringen van de aardgasexploitatie.