Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tien jaar Innovatiekrediet: € 492 miljoen voor 239 projecten

Home » Tien jaar Innovatiekrediet: € 492 miljoen voor 239 projecten

Tien jaar Innovatiekrediet: € 492 miljoen voor 239 projecten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de resultaten van tien jaar Innovatiekrediet op een rij gezet.
Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.Toegekende projecten
In de periode 2008-2018 is in totaal aan 239 projecten een Innovatiekrediet toegekend, onderverdeeld in 168 technische projecten en 71 klinische projecten.‘Motor van innoverend Nederland’
Het Innovatiekrediet heeft met € 492 miljoen gemiddeld 32% van de totale kosten van de 239 projecten gefinancierd en is hiermee de grootste financieringsbron. Het Innovatiekrediet werkt als hefboom: de overige financiering ter waarde van € 1046 miljoen komt van diverse partijen/eigen geld. Deze cijfers wijzen uit dat het Innovatiekrediet functioneert als motor van innoverend Nederland, zo benadrukt RVO andermaal.
Revolverend fonds
In totaal is tot nu toe € 334 miljoen uitbetaald, waarvan € 25 miljoen inmiddels definitief is afgeschreven (kwijtschelding/faillissement) en € 98 miljoen inmiddels is terugontvangen. Het geld dat terugbetaald wordt, verstrekt RVO daarna aan andere bedrijven met innovatieve plannen. Zo werkt het Innovatiekrediet als een revolverend fonds.Gemiddelde toekenning en afronding
Het gemiddeld toegekend bedrag per technisch project bedraagt € 1,8 miljoen, per klinisch project € 2,8 miljoen. Van technische projecten is 78% succesvol afgerond, dat wil zeggen dat na voltooiing van het project een terugbetalingsregeling is overeengekomen. Van klinische projecten is het percentage succesvolle afrondingen 66%.Soort bedrijven
Van alle toekenningen is 39% voor bedrijven die korter dan vijf jaar bestaan, 15% voor starters en 40% voor bedrijven met minder dan vijf personen in dienst. De meeste verstrekkingen zijn bestemd voor bedrijven in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health.Geïnteresseerd?
Wil je weten of het Innovatiekrediet passend kan zijn voor jouw innovatieve ontwikkeling en wil je dit jaar nog een aanvraag indienen? Onze financieringsspecialisten bespreken graag de mogelijkheden.