Zoeken
Sluit dit zoekvak.

FTI definitief terug: jaarlijks € 100 miljoen voor klaarstomen innovaties

Home » FTI definitief terug: jaarlijks € 100 miljoen voor klaarstomen innovaties

FTI definitief terug: jaarlijks € 100 miljoen voor klaarstomen innovaties

NIEUWS – Het Horizon 2020-onderdeel Fast Track to Innovation (FTI), oftewel Sneltraject voor Innovatie, is definitief terug. Dit betekent dat er weer subsidie kan worden aangevraagd voor internationale samenwerkingsprojecten waarin zeer veelbelovende ideeën worden klaargestoomd voor de markt.

De komende drie jaar is er vanuit FTI jaarlijks € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor het testen, demonstreren en valideren van innovaties die snel op de markt kunnen worden gebracht (uiterlijk binnen drie jaar).

Van proefactie naar vast onderdeel
De Europese Commissie heeft in 2015 en 2016 al proefgedraaid met FTI en kondigde dit voorjaar aan het onderdeel wegens succes een vaste plek te willen geven binnen Horizon 2020.

Die vaste plek is afgelopen vrijdag officieel bekendgemaakt met de publicatie van het nieuwe Horizon 2020 werkprogramma voor de periode 2018-2020. FTI heeft binnen dit werkprogramma een plek gekregen binnen de European Innovation Council (EIC) pilot.

Sterke ondernemersparticipatie
In aanmerking voor FTI-ondersteuning komen projecten die worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van drie tot vijf organisaties uit minimaal drie verschillende landen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er minimaal twee ondernemingen deel uitmaken van het samenwerkingsverband of minstens 60% van het projectbudget wordt gedragen door de deelnemende ondernemingen.

Een klaar te stomen idee/innovatie mag betrekking hebben op zo’n beetje alle technologische sectoren, maar moet wel écht zeer veelbelovend zijn. Het moet dan ook in Europees verband onderscheidend en ‘beyond state-of-the-art’ zijn en een groot potentieel voor groei en opschaling hebben. Verder is een sterke business case van groot belang.

Tot € 3 miljoen subsidie
De subsidie varieert van 70% van de kosten van de private partners in het samenwerkingsverband tot 100% van de kosten van de eventuele publieke partners. In totaal kan de subsidie oplopen tot maximaal € 3 miljoen per project.

Aanvragen kunnen vanaf 7 november 2017 doorlopend worden ingediend bij de Europese Commissie, al zijn er jaarlijks drie zogeheten ‘cut-offs’ waarna de tot dan toe ingediende voorstellen worden beoordeeld. De eerste ‘cut-off’ is op 21 februari 2018, de negende en laatste op 27 oktober 2020.

Hulp nodig?
Wij helpen u graag bij het opzetten, indienen en afhandelen van een eventuele FTI-aanvraag. Daarbij kunnen we ook een rol spelen op het gebied van consortiumbouw