Search
Close this search box.

Nog bijna € 5 miljoen in VIA-pot, waarom? Zelfs uw WBSO-project komt in aanmerking!

Home » Nog bijna € 5 miljoen in VIA-pot, waarom? Zelfs uw WBSO-project komt in aanmerking!

Nog bijna € 5 miljoen in VIA-pot, waarom? Zelfs uw WBSO-project komt in aanmerking!

BLOG – Opnieuw zit er nog veel geld in de subsidiepot van de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) voor mkb’ers in Noord Nederland. Van de € 5,5 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor projecten op het gebied van algemene innovatie of CO2-reductie is er, een kwartaal na de openstelling, nog bijna € 5 miljoen over. Net als vorig jaar weten ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe de aantrekkelijke subsidie niet optimaal te benutten. Of ligt het achterblijvende aantal aanvragen aan de manier waarop de regeling wordt uitgevoerd?

Op het eerste gezicht ziet de regeling er namelijk zeer toegankelijk uit. Een duidelijk doel, en eigenlijk alle ondernemers die binnen hun R&D-projecten werken aan de ontwikkeling van een prototype, komen in aanmerking voor de VIA. Bovendien mag de VIA gecombineerd worden met de fiscale maatregel WBSO. Subsidieverstrekker Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) presenteert de regeling op een heldere website waarin alle gegevens die nodig zijn om aan te vragen duidelijk zijn te vinden. Ook is er een subsidiemeter die aangeeft hoeveel budget er nog over is. Waarom blijft er dan toch jaar na jaar zoveel geld liggen?

Helaas staat het beoordelingstraject van de regeling in schril contrast met de manier waarop de subsidie wordt gepresenteerd en kan worden aangevraagd. Uit onze ervaring is gebleken dat ondernemers, in verhouding met mkb-programma’s in sommige andere provincies, erg veel moeten verantwoorden en toelichten. Er worden veel vragen gesteld en elk klein detail is van belang. Dit vertraagt in de praktijk het beoordelingsproces; het duurt soms maanden voordat aanvragers duidelijkheid hebben over het subsidiebedrag waarop ze kunnen rekenen. Formeel heeft de subsidieverstrekker ook 13 weken voor haar beoordeling. Echter past een efficiënter beoordelingsproces beter bij de vaak pragmatische wijze waarop mkb’ers hun projecten uitvoeren.

Ook komt het voor dat projecten op basis van kleine formaliteiten buiten de boot vallen. Dat is heel jammer en moedigt andere ondernemers niet aan subsidie aan te vragen. Zonde, want de VIA blijft een prachtige regeling.

Voor wie bestemd?
De VIA kent twee onderdelen. Een voor projecten die draaien om CO2-reductie en een voor algemene innovatie. Voor beide onderdelen is in 2017 nog ruim budget. Met de VIA wil SNN mkb-ondernemers in de drie noordelijke provincies aanzetten tot onderzoek en ontwikkeling.

Tot € 100.000 subsidie
Voor een project gericht op valorisatie en innovatie van een individuele ondernemer bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten. Voor een samenwerkingsproject is dit 45%. Voor een project gericht op valorisatie en innovatie en op een koolstofarme economie liggen deze percentages 5% hoger. Het maximale subsidiebedrag per project kan oplopen tot € 100.000.

Ook uw lopende WBSO-project komt in aanmerking
Laat u niet ontmoedigen door de wat trage uitvoering van de regeling, het blijft een mooie subsidiemogelijkheid wanneer u bezig met de ontwikkeling van een nieuw product of proces. Ook uw lopende WBSO-project komt in aanmerking! U kunt nog tot eind van dit jaar subsidie aanvragen.

Teamleider NL Ignite Group Tim Lage Venterink