Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SZW-regelingen uit tweede noodpakket helpen ruim 1,4 miljoen werkenden

Home » SZW-regelingen uit tweede noodpakket helpen ruim 1,4 miljoen werkenden

SZW-regelingen uit tweede noodpakket helpen ruim 1,4 miljoen werkenden

De steunregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uit het tweede corona-noodpakket hebben in de periode juni tot en met augustus 2020 samen ruim 1,4 miljoen werkenden bereikt. Dat hebben SZW-minister Koolmees en SWZ-staatssecretaris Van ’t Wout laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

NOW 

Werkgevers konden van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 een aanvraag indienen voor de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2). In deze periode zijn ruim 65.000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er ruim 63.000 goedgekeurd. In totaal vertegenwoordigen deze bedrijven ongeveer 1,3 miljoen werkenden. Het betreft een lager aantal aanvragen dan bij de eerste NOW-regeling. Het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie bedraagt naar schatting € 5,34 miljard voor een periode van vier maanden.
De NOW-regeling wordt in het onlangs aangekondigde nieuwe steun- en herstelpakket verlengd met drie keer drie maanden. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 start op 1 oktober 2020, het UWV streeft ernaar om werkgevers vanaf 16 november 2020 een aanvraag te kunnen laten doen, zo melden Koolmees en Van ’t Wout.

Tozo 

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandigen een aanvraag voor ondersteuning in levensonderhoud doen en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Voor Tozo 2 zijn tot dusver naar schatting 103.000 aanvragen ingediend. Het merendeel van de Tozo 2-aanvragen betreft verlenging van inkomensondersteuning van Tozo 1.
Er is een relatief groter beroep gedaan op de Tozo 2 in de vier grootste gemeenten dan in kleinere gemeenten. Uit CBS-cijfers blijkt dat de Tozo-aanvragen vooral afkomstig zijn uit de sectoren specialistische zakelijke diensten, overige dienstverlening, handel, cultuur, sport en recreatie en horeca en onderwijs. De Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot eind september. Vanaf 1 oktober 2020 gaat de Tozo 3 gelden voor een periode van negen maanden.

TOFA

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor werknemers die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Het loket voor de TOFA is op 27 juli 2020 gesloten. Van de ongeveer 24.000 aanvragen die in totaal zijn ingediend, zijn er tot nu toe ongeveer 11.000 toegekend. Ongeveer 13.000 verzoeken zijn afgewezen, voornamelijk omdat het inkomen van de aanvrager in april hoger is dan € 550 of dat het ontvangen inkomen in februari lager is dan € 400.
Kijk voor meer informatie over het beroep op het tweede noodpakket op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/07/tweede-noodpakket-helpt-ruim-14-miljoen-werkenden