Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidies om de Europese markt te veroveren niet altijd in beeld bij ondernemers

Home » Subsidies om de Europese markt te veroveren niet altijd in beeld bij ondernemers

Subsidies om de Europese markt te veroveren niet altijd in beeld bij ondernemers

Subsidies voor innovatie richten zich vrijwel altijd op specifieke fases van technologische innovatieve ontwikkelingen. Zo zijn er regelingen voor haalbaarheidsonderzoeken, ontwikkelingskosten en de demonstratiefase. De meeste ondernemers weten deze regelingen te vinden. Maar wanneer het gaat om het zetten van de laatste voorbereidende stappen voordat een innovatie kan worden gelanceerd, blijkt dat het bij veel bedrijven aan kennis ontbreekt.

Dat is zonde, want vooral op Europees niveau zijn er interessante subsidiemogelijkheden die zich richten op de commerciële fase, benadrukt Tim Lage Venterink, teamleider bij Vindsubsidies.
De fases van innovatieve technologische ontwikkelingen worden aangeduid met een Technology Readiness Level (TRL), waarbij TRL1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL9 voor een technologie die technisch en commercieel klaar is om op de markt te worden gezet. Vanuit Europa richten een aantal subsidieregelingen zich op TRL6 t/m TRL8 de fase na het demonstreren van de prototypes, maar voor marktlancering.

Subsidie voor het oplossen van knelpunten bij marktlancering

De Europese Commissie (EC) stelt financiering voor deze hoge TRL-fases beschikbaar omdat het naar de internationale markt brengen van een innovatie allerlei financiële risico’s met zich mee brengt. ,,Als ondernemer loop je tegen moeilijkheden aan wanneer je jouw innovatieve product of oplossing wilt lanceren in een ander land. Denk bijvoorbeeld aan verschillende wetgeving, andere richtlijnen en regels voor certificering en uiteenlopende culturen en marktbehoeften. Allemaal knelpunten die barrières vormen voor een succesvolle marktintroductie. Europa heeft programma’s voor zowel startups als scale-ups die onderzoek naar het vinden van oplossingen voor deze vraagstukken financieren’’, legt Lage Venterink uit.

Wanneer Europa in een innovatieve oplossing gelooft, is er veel mogelijk

De subsidiebedragen die via Europese programma’s beschikbaar worden gesteld, zijn niet gering. Lage Venterink noemt het voorbeeld van 4Silence, een Nederlandse startup dat een systeem ontwikkelde voor het afbuigen van geluid langs wegen en spoorlijnen. ,,4Silence kreeg deze zomer de prestigieuze Horizon2020 SME Instrument phase 2 miljoenensubsidie toegewezen om met hun product de Europese markt te veroveren. 4Silence draagt met hun producten WHIS®stone en WHIS®wall bij aan een groot maatschappelijk probleem, namelijk de overlast van verkeerslawaai en alle gezondheidsproblemen die daaruit voortvloeien. De WHIS®stone wordt Europa-breed naar de markt gebracht. Daarvoor moeten extra stappen worden gezet en barrières worden overwonnen. De financiële risico’s die daarmee gepaard gaan worden nu voor een groot deel door de EC vergoedt. Omdat ‘Europa’ in de oplossing gelooft en graag wil dat het de kans krijgt een succes te worden.’’

Koppel de verschillende ontwikkelfases aan de juiste subsidiemogelijkheden

Volgens Lage Venterink kijken veel ondernemers vooral naar financiering voor de midden-fases van een ontwikkeling. ,,Er is veel belangstelling voor regelingen zoals de WBSO op landelijk niveau, die zich richten op de technische risico’s van de R&D-fase. En op Europees niveau is Eurostars een populair programma dat zich richt op TRL3 – TRL6. Maar wanneer je kijkt naar het Europees in de markt zetten van een innovatief product dat zich al in prototypevorm heeft bewezen, kom je terecht bij regelingen zoals het programma Fast Track to Innovation, de Horizon2020 SME II en de huidige vervanger daarvan, de nieuwe EIC Accelerator. Deze zijn vaak niet in beeld, maar kunnen een bedrijf wel enorm vooruit helpen om de Europese markt te veroveren. Het is daarom belangrijk breed te kijken en voor alle TRL-niveaus van een innovatieve een passende subsidie te zoeken en te benutten. Zodat je als ondernemer met internationale ambities geen kansen laat liggen.’’

Benieuwd voor welke fases van jouw innovatieve project je subsidie kunt aanvragen of wil je meer weten over (Europese) subsidieprogramma’s voor het naar de markt brengen van jouw product?