Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor vso, pro en entree in het vmbo

Home » Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor vso, pro en entree in het vmbo

Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor vso, pro en entree in het vmbo

NIEUWS – De al eerder aangekondigde wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren is gepubliceerd. Met de wijziging wordt het werkgevers die stageplaats aanbieden aan leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en leerlingen die een entree-opleiding in het vmbo volgen, mogelijk gemaakt een beroep te doen op de subsidieregeling.

De nu toegevoegde groepen leerlingen lopen in hun laatste schooljaren veel stage en zijn kwetsbaar in de overstap van school naar werk. Extra inzet op stagebegeleiding door de toekomstige werkgever zou niet alleen stagebegeleiding kunnen verbeteren, maar ook het begrip van de werkgever voor deze doelgroep kunnen vergroten.

Naast een uitbreiding van de reikwijdte van de regeling, is ook het beschikbare budget aangepast. Vanaf 2017 is het totaal beschikbare bedrag voor de regeling met € 8,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is ten laste gebracht van de beschikbare bedragen voor praktijkleerplaatsen in het hbo (verlaagd van € 8 miljoen naar € 3,4 miljoen) en voor werkplaatsen voor promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (verlaagd van € 6,7 miljoen naar € 2,8 miljoen).