Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidieregeling praktijkleren gaat door in 2019

Home » Subsidieregeling praktijkleren gaat door in 2019

Subsidieregeling praktijkleren gaat door in 2019

De populaire subsidie Praktijkleren keert volgend jaar terug. Dit heeft Minister van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer per brief laten weten. De voorzetting van de regeling is mede een gevolg van een evaluatie van Regioplan, dat concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen is gegroeid en het aanbod ervan zou kunnen verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft.
Een kwart van de door Regioplan geïnterviewde werkgevers zegt namelijk zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan te zullen bieden. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen als zij gedurende een studiejaar een leerplaats hebben aangeboden en begeleiding hebben verzorgd aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen. De subsidie komt tegemoet aan de kosten die bedrijven maken voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een gedeelte vergoeding zijn voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.Er was de afgelopen jaren zo’n € 200 miljoen op jaar basis beschikbaar voor de regeling.

Subsidie Praktijkleren 2017-2018
U kunt dit jaar subsidie aanvragen voor de volgende onderwijscategorieën:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
  • deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro) zitten
  • leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg (entree in het vmbo)

Subsidie en deadline
De hoogte van de subsidie is maximaal € 2700 per begeleidingstraject. Subsidieaanvragen voor het studiejaar 2017-2018 kunnen tot en met 17 september 2018 worden ingediend.