Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidieregeling ESF+ 2021-2027; gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

Home » Subsidieregeling ESF+ 2021-2027; gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

Subsidieregeling ESF+ 2021-2027; gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

De Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 is onlangs gewijzigd en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, genaamd ‘Hoofdstuk 2f Sociale innovatie voor een meer genderevenwichtige arbeidsmarkt’. Deze toevoeging is bedoeld om sociale innovatie te bevorderen en een meer genderevenwichtige arbeidsmarkt te stimuleren.

Dit hoofdstuk richt zich op vijf sub-thema’s, waaronder vrouwen in STEM-sectoren, de combinatie van arbeid en mantelzorg, het stimuleren van economische zelfstandigheid, een gelijkere verdeling van werk en zorgtaken, en loontransparantie. Het doel is om uitvoerbare en gevalideerde kennis te ontwikkelen op het gebied van genderevenwichtige arbeidsmarktparticipatie.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door hoofdaanvragers van samenwerkingsverbanden, bestaande uit een maatschappelijke organisatie of kennisinstelling én een arbeidsorganisatie. De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 300.000 en een maximum van € 1,5 miljoen per project.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 6 mei 2024 tot en met 7 juni 2024. Voor deze openstelling is maar liefst € 5,5 miljoen beschikbaar. Dit is een kans om innovatieve projecten te ontwikkelen die de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt bevorderen.