Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidienieuws uit het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet

Home » Subsidienieuws uit het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben overeenstemming bereikt over een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet. Het akkoord, getiteld ‘Hoop, lef en trots’, bevat belangrijk subsidie gerelateerd nieuws. Hier volgt een beknopt overzicht, gegroepeerd per beleidsterrein:

 

Generieke taakstelling subsidies

 • Structurele verlaging van subsidiebudgetten op ministeriële begrotingen met € 1 miljard.

 

Economie en vestigingsklimaat

 • Ondersteuning van bedrijven bij energietransitie en oplossen van netcongestie.
 • Beschikbaarheid van talent, kenniseconomie, innovatie en (digitale) infrastructuur krijgen prioriteit.
 • € 1 miljard extra beschikbaar voor InvestNL, terwijl het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd.

 

Energietransitie

 • Specifieke middelen worden ingezet voor mensen met een kleine beurs en kleine bedrijven.
 • Prijs-risico-buffer voor SDE-uitgaven verlaagd naar 10%, met jaarlijkse afrooming van € 1 miljard vanaf 2026.
 • Het budget voor het klimaatfonds wordt verlaagd met €1,2 miljard.

 

Land- en tuinbouw

 • Meerjarige investering van € 5 miljard in agrarische sector voor innovatie en opkoopregeling.
 • Het transitiefonds komt te vervallen. De investeringen en uitgaven worden beschikbaar gesteld via de begroting van LNV.

 

Visserij

 • De visserijsector wordt maximaal ondersteund bij het krijgen van een toekomstbestendige vloot.

 

Onderwijs/Wetenschap

 • De subsidie voor de maatschappelijke diensttijd (MTD), de subsidie voor brede brugklassen en de subsidie voor heterogene brugklassen worden afgeschaft.
 • Het programma School en omgeving wordt beperkt tot de 5% scholen met de grootste positieve achterstandsscore.
 • Het Fonds Onderzoek en Wetenschap wordt verlaagd met €1,1 miljard.

 

Zorg

 • Terugdraaien intensivering zorgarbeidsmarktbeleid met € 130 miljoen extra middelen per 2022 voor programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

 

Woningbouw

 • Meerjarige investering van € 5 miljard voor ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties.
 • Meerjarige investering van €2,5 miljard voor het ontsluiten van (nieuwe) woningbouwlocaties en het aanleggen van infrastructuur voor mobiliteit.

 

Goed bestuur en sterke rechtsstaat

 • Investering in samenwerking met regio via strategische investeringsagenda’s.
 • Specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds.

 

Buitenlandse handel/ontwikkelingssamenwerking

 • Budget voor buitenlandse handel en internationale veiligheid blijft beschikbaar.
 • Budget voor ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt aangepast op basis van veranderende wereldverhoudingen.

 

Meer informatie vindt u op: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/fractievoorzitters-lichten-hoofdlijnenakkoord-toe