Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie zoeken? Dat kan ook dichter bij huis!

Home » Subsidie zoeken? Dat kan ook dichter bij huis!

Subsidie zoeken? Dat kan ook dichter bij huis!

Ondernemers die subsidie zoeken voor een project, denken snel te groot en te moeilijk. Zij richten zich vrijwel altijd als eerste, en soms ook als enige, op de bekende nationale subsidieprogramma’s en grote Europese potten. Terwijl er veel dichter bij huis ook genoeg te halen valt. Zo hebben de provincies prachtige subsidieregelingen voor het stimuleren van het regionale bedrijfsleven. Regelingen waarmee ook aanspraak gemaakt kan worden op serieuze bedragen, maar die vaak veel toegankelijker zijn dan landelijke en internationale subsidies.

Er zijn actieve en minder actieve provincies, maar alle provincies hebben subsidieprogramma’s met een grote diversiteit aan doelstellingen.

Hierbij valt te denken aan het aanjagen van innovatie door het regionale bedrijfsleven, het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van samenwerking, het bevorderen van duurzaamheid, intelligent ruimtegebruik, plattelands- en stedelijke ontwikkeling en meer toerisme en recreatie.

Sterke programma’s
Voorbeelden van sterke programma’s zijn in Overijssel de subsidieregeling product markt partner combinaties toerisme, in Gelderland het prioritair programma energietransitie, energie- en milieutechnologie en in Noord-Holland de uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen. Maar ook de zuidelijke provincies kennen lucratieve programma’s. En in de drie noordelijke provincies van het land voert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een scala aan ondernemerssubsidies uit. Zo lanceerde SNN deze week nog de VIA, Versneller Innovatieve Ambities, als opvolger van de MIT Noord-subsidie.Naast puur provinciale programma’s zijn er ook subsidies, initiatieven en ontwikkelingen binnen de MIT-regio’s (Mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren), de grensregio’s en de metropoolregio’s.

Opmars fondsen en stichtingen
Waar, evenals aan provinciale subsidies, ook niet vaak aan wordt gedacht door bedrijven zijn de financieringskansen binnen een fonds of een stichting. Er zijn legio fondsen en stichtingen die bestemd zijn voor samenwerking, onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven. We hebben er onze database Vindsubsidies.nl de laatste jaren flink mee uitgebreid. Toch schuwen veel bedrijven dit soort financieringsbronnen, omdat vaak wordt aangenomen dat deze niet voor winstgevende organisaties zijn bestemd. Een onwaarheid. Fonds Nuts Ohra en het SIDN Fonds zijn voorbeelden van actieve grote fondsen die ook openstaan voor ondernemers. Zo kan er bij SIDN subsidie worden aangevraagd voor projecten op het terrein van het vernieuwen of beter inzetten van het internet en richt Fonds Nuts Ohra zich op gezondheid en kwaliteit van leven, waarbij ook ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven kans maken.

Kortom, denk als subsidiezoekende ondernemer niet te ingewikkeld, maar kijk ook naar de meer laagdrempelige kansen. Het zal verbazen hoeveel er op een ‘lager’ en toegankelijker niveau te halen is. Deze mogelijkheden zijn allemaal terug te vinden in Vindsubsidies.nl. En natuurlijk zoekt Ignite Group graag met u mee.

Vindsubsidies-researcher Danaë de Jong