Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor duurzaam en innovatief bouwmaterieel

Home » Subsidie voor duurzaam en innovatief bouwmaterieel

Subsidie voor duurzaam en innovatief bouwmaterieel

Voor ondernemers die streven naar een duurzame en emissieloze toekomst in de bouwsector, is er goed nieuws. Er komt weer subsidie beschikbaar voor investeringen in de aanschaf, ombouw of innovatie van duurzaam bouwmateriaal of -machines. Deze subsidiekans, bekend als de SSEB-regeling, streeft naar het verminderen van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel, waaronder bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen.

De SSEB-regeling opent opnieuw op 5 maart 2024, met een totaal subsidiebudget van € 56 miljoen. Dit biedt ondernemers een unieke gelegenheid om stappen te zetten richting duurzaamheid en emissiereductie. Investeringen in duurzame bouwmachines kunnen in aanmerking komen voor subsidie, waarbij het subsidiepercentage en het deel van het budget afhangt van het type aanvraag. Er zijn drie verschillende subsidietypes beschikbaar: aanschaf, retrofit en innovatie.

SSEB Aanschaf
Voor emissieloze bouwmachines is er een aanschafsubsidie beschikbaar van maximaal 20% tot 30% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor. Hierbij wordt de forfaitaire milieu-investeringsaftrek (MIA) van 11,25% over de investeringskosten verminderd. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 300.000 en er is in totaal € 36 miljoen beschikbaar. Een populaire optie binnen dit subsidietype is het aanschaffen van accupakketten, die vervolgens verhuurd of gebruikt kunnen worden door bouwondernemers om elektriciteit te leveren aan hun bouwplaatsen.

SSEB Retrofit
De retrofitsubsidie bedraagt maximaal 25% tot 50% van de investering, tot een bedrag van € 300.000. Voor dit subsidietype is € 10 miljoen beschikbaar. In 2023 hebben veel ondernemers met succes deze subsidie gebruikt om hun machines te moderniseren van diesel naar elektriciteit.

SSEB Innovatie
Voor innovaties is er een subsidie beschikbaar van maximaal 25% voor experimentele ontwikkeling en maximaal 55% voor haalbaarheidsstudies. Het budget voor experimentele ontwikkeling bedraagt € 9 miljoen, terwijl er voor haalbaarheidsstudies € 1 miljoen beschikbaar is. Het afgelopen jaar heeft Ignite Group met succes meerdere haalbaarheidsstudies aangevraagd op het gebied van slimme laadinfrastructuur voor bouwmachines.

Dit is een uitgelezen kans voor ondernemers in de bouwsector om actief bij te dragen aan een schone en emissieloze toekomst, terwijl ze financiële ondersteuning ontvangen voor hun duurzame investeringen. Zorg ervoor dat u klaar bent om vanaf 5 maart 2024 uw subsidieaanvraag in te dienen!