Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie ontstaan in de twintigste eeuw? Zeker niet!

Home » Subsidie ontstaan in de twintigste eeuw? Zeker niet!

Subsidie ontstaan in de twintigste eeuw? Zeker niet!

BLOG – Wat is nu eigenlijk subsidie? Op Wikipedia wordt subsidie omschreven als een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Het woord ‘subsidie’ komt van het woord subsidium uit het Latijn, wat zoveel betekent als ‘ondersteuning’, ‘hulp’ of ‘bijstand’. Subsidie is dan ook niet iets wat pas in de twintigste eeuw is ontstaan. Subsidie bestaat al zeker sinds de middeleeuwen en een aantal stichtingen en fondsen die toen zijn opgericht bestaan heden ten dage nog steeds! De doelstellingen zijn vaak wel enigszins aangepast naar de moderne tijd maar de hoofdzaak is in vele gevallen hetzelfde gebleven: financiële ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben. Hieronder – omdat het toch komkommertijd is – een aantal voorbeelden van fondsen van vroegâh.
RDO Balije van Utrecht
De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. De instelling heeft zich in de loop der tijden ontwikkeld tot een charitatief vermogensfonds dat werkzaam is in de volgende Nederlandse gemeenten: Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Middelburg, Midden-Delfland, Rheden, Rhenen, Schoonhoven, Tiel, Tynaarlo en Utrecht. Daarnaast ondersteunt het fonds – veelal in samenwerking met andere fondsen – sociale projecten in Estland, Letland, Litouwen, Kaliningrad en Noord-Polen. Het fonds zet zich vanuit een protestants christelijke visie in voor de volgende doelgroepen en projecten:

  • individuele hulpverlening aan personen die door ziekte en/of handicap in financiële problemen zijn geraakt;
  • sociale projecten ten behoeve van gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden, et cetera;
  • preventieprojecten die sociale participatie van personen uit deze doelgroepen bevorderen.

Stichting Sint Nicolai Broederschap
‘Hulpverlening door de eeuwen heen’ dat is sinds jaar en dag het doel van de Sint Nicolai Broederschap. Al sinds 1351 helpt de stichting inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Met een gift wil de stichting die mensen een steuntje in de rug bieden en hun sociale of maatschappelijke mogelijkheden vergroten. Deze hulp biedt de stichting aan zowel particulieren als instellingen.

Vier Oude Bolswarder Studielenen
De Vier Oude Bolswarder Studielenen dateren uit de late middeleeuwen. Het doel van de Vier Oude Bolswarder Studielenen is het financieel ondersteunen van nakomelingen van de stichters bij het volgen van een wetenschappelijke opleiding, een hogere beroepsopleiding of promotie. In jaren dat er voldoende financiële ruimte is, kunnen ook andere categorieën gegadigden toegelaten worden (met name personen geboren in de stad Bolsward of de provincie Friesland).

Stichting Boschuysen
Sinds 1564 verleent de Stichting Boschuysen steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

Sint Geertruidsleen
Het Sint Geertruidsleen is van oorsprong een familieleen wat gesticht is in 1508 door pastoor Goffa Attama. Zijn doel was om hiermee te bereiken dat familieleden konden studeren voor priester. Door de jaren heen is er heel wat veranderd in de uitvoering, maar wat nog steeds overeind staat is, dat heden ten dage nog steeds mensen kunnen studeren met financiële steun van de stichting Sint Geertruidsleen.

Meer fondsen?
Behalve bovenstaande voorbeelden zijn er natuurlijk nog veel meer fondsen, onder meer die met opvallende en grappige namen, verschillende biermerken en modeketens en die van diverse (oud-)topsporters.