Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Steun voor door coronacrisis getroffen lokale en regionale media

Home » Steun voor door coronacrisis getroffen lokale en regionale media

Steun voor door coronacrisis getroffen lokale en regionale media

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media trekt eenmalig € 11 miljoen uit om huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt.
Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage en bereik een bijdrage tussen de € 4000 en enkele tienduizenden euro’s uit een tijdelijk steunfonds.Lokale media zijn vaak grotendeels afhankelijk van reclame-inkomsten en die lopen nu fors terug. Dit kunnen zij moeilijk opvangen omdat ze tegelijkertijd vaak zeer beperkte reserves hebben. De bijdragen uit het steunfonds helpen dan ook de lokale informatievoorziening op peil te houden. Het kabinet trekt hierbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen van 11 april tot en met 19 april 2020 een eenmalige bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ). Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden. Een lokale publieke omroep die bijvoorbeeld zo’n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op € 6600. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt € 16.500. Huis-aan-huiskranten met vergelijkbare oplages krijgen een bijdrage van € 13.200 respectievelijk € 33.000.

Andere maatregelen

Het steunfonds komt bovenop de generieke maatregelen die het kabinet al eerder nam om bedrijven te ondersteunen. Landelijke mediaorganisaties en journalisten kunnen daarvan gebruikmaken. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen. Daarnaast komt er vanuit de Regionale Publieke Omroep € 2 miljoen beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.
Om meer lucht te geven aan mediaorganisaties die met subsidies vanuit het Rijk werken, zal verder coulanter worden omgegaan met diverse deadlines, zoals voor het indienen van het jaarverslag 2019. De deadline hiervan verschuift van 1 mei naar 1 juni. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FONDSBJP) treffen soortgelijke maatregelen.

Lees verder:

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/extra-ondersteuning-voor-getroffen-lokale-en-regionale-media