Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SPUKS voor provincies op gebied van duurzaamheidsinitiatieven

Home » SPUKS voor provincies op gebied van duurzaamheidsinitiatieven

SPUKS voor provincies op gebied van duurzaamheidsinitiatieven

Provincies kunnen uitkijken naar specifieke uitkeringen ter ondersteuning van twee belangrijke duurzaamheidsinitiatieven. Deze hebben betrekking op de verduurzaming van o.a. bedrijventerreinen en het natuurinclusief isoleren van de gebouwde omgeving.

De Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren biedt financiële steun aan provincies voor het versnellen van isolatie in de gebouwde omgeving. Hierbij ligt de nadruk op het voorbereiden, opstellen, implementeren en monitoren van soortenmanagementplannen om de bescherming van diersoorten bij na-isolatie te waarborgen. Provincies kunnen in overleg met gemeenten bepalen waar SMP’s worden ingezet en welke middelen beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast is de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma verduurzaming kleine en micro mkb-ondernemingen en bedrijventerreinen van kracht. Het doel hiervan is provincies te ondersteunen bij het ontzorgen van kleine en micro mkb-ondernemingen bij de verduurzaming van gebouwen, bedrijfsprocessen en/of bedrijventerreinen. De uitkering kan worden aangevraagd voor ontzorgingsprogramma’s op het gebied van verduurzaming voor kleine mkb-ondernemingen en bedrijventerreinen.

De bijdrage varieert per provincie, waarbij Gelderland de hoogste toewijzing ontvangt met € 6.034.523. In totaal wordt € 45.884.420 beschikbaar gesteld, waarvan €23.664.420 bestemd is voor het ontzorgingsprogramma voor kleine en micro mkb-ondernemingen en € 22.220.000 voor bedrijventerreinen. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 februari 2024 tot en met 15 maart 2024.